Skip navigation MENU

Geplaatst op 21-03-2017 in Nieuwsarchief.

AFAS klanten ontdekken mogelijkheden van SHRM op AFAS open

Op de AFAS Open Onderwijs van maandag 20 maart hebben AFAS onderwijs klanten kennis kunnen maken met de Strategisch HRM App van TIG. Deze App voor ‘predictive analytics’ geeft VO scholen onder meer een prognose van verwachtte leerlingaantallen en toekomstige personeelsbehoefte. Gegevens uit AFAS worden gecombineerd met gegevens uit de onderwijsadministratie. Op basis van deze combinatie van gegevens worden ook gegevens over bevoegd gegeven lessen inzichtelijk gemaakt.

“Om echt invulling te geven strategisch HRM moeten grote hoeveelheden onderwijs en HR data gecombineerd worden. Met de SHRM App geeft nu de eerste scholen geheel geautomatiseerd inzichten  die voorheen te arbeidsintensief waren. Inzichten die wel  de onderbouwing zijn om een tijdelijk contract niet te verlengen of te gaan werven”, aldus Mark Wisman, manager VO van TIG.

Veelbesproken onderwerpen als SPP en Bevoegdheden

In de afgelopen jaren is het belang van Strategische PersoneelsPlanning (SPP) regelmatig benadrukt, onder meer door de VO-raad. Er wordt ook al langere tijd gesproken over regelgeving ten aanzien van bevoegd gegeven lessen. Monitoren op basis van actuele gegevens betekent dat u tijdig kunt bijsturen. Tot op heden was een steekproef op basis van oude gegevens,  de best mogelijke benadering van  het aandeel onbevoegd gegeven lessen. Dat is nu veranderd. In de SHRM App kunt u het aandeel (on)bevoegd gegeven lessen dagelijks monitoren op basis van actuele gegevens.