Skip navigation MENU

Geplaatst op 03-11-2017 in Nieuwsarchief, VO.

Verzuim in 2016 licht gestegen, maar hoe sta je er nu voor?

Het verzuim in het voortgezet onderwijs is in 2016 gestegen. Dat meldt te de VO-raad (link). Zowel bij onderwijzend (OP) als onderwijsondersteunend personeel (OOP) is dat jaar een lichte stijging te zien. Met onze HR App beschik je altijd over actuele stuurinformatie en heb je direct inzicht in je huidige situatie.


In deze video zie je een voorbeeld van een snelle verzuimanalyse.

Nieuwe HR App
Op 24 november wordt de vernieuwde HR App gereleased op het MMP.  Er zijn vooral stappen gezet om de snelheid van de applicatie te verhogen. Er zijn ook nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Zo is er een verlof-overzicht toegevoegd en zijn de mogelijkheden om verzuimdetails te configureren uitgebreid.

VOION-Onderzoek
Het verzuim van het onderwijzend personeel is in 2016 gestegen tot een percentage van 5.1%. Ook bij het onderwijsondersteunend personeel is een stijging van het verzuimpercentage te zien tot 5,4%. De VO-raad meldt daarbij echt ook dat het gemiddeld verzuimpercentage in de afgelopen tien jaar zicht steeds rond de 5% voor het onderwijzend en 5,5% voor het onderwijsondersteunend personeel heeft bewogen. In de HR App kun je verzuimcijfers intern benchmarken en afzetten tegen de norm. Dat alles op basis van actuele gegevens zodat je direct inzicht hebt in de huidige stand van zaken.  Aangezien de gemiddelde verzuimpercentages landelijk rond dezelfde gemiddelden schommelen kun je ook snel bekijken in hoeverre je beter of slechter scoort dan de landelijke norm.

De grootste verandering in 2016 ten opzicht van het jaar ervoor ligt bij het percentage nulverzuim (medewerkers die zich niet hebben ziekgemeld). Ongeveer een derde van het onderwijzend personeel heeft zich niet ziekgemeld. Deze verzuimcijfers zijn gebaseerd cijfers van ruim 94% van de VO-scholen en geven daarmee een goed beeld van de situatie in 2016.

Over de HR App
Eenvoudig, snel en altijd actueel. Met de HR App heb je een krachtig instrument tot je beschikking voor het analyseren en verbeteren van beleid. Zo biedt het dashboard direct een overzicht van alle belangrijke KPI’s. Duik vervolgens de diepte in door de indicatoren in de overige schermen tot op detailniveau te analyseren.

Lees meer over de HR App