Skip navigation MENU

Anticipeer op Inspectie oordeel met de onderwijs apps van TIG

Geplaatst op 08-10-2019 in MBO, Nieuwsarchief.

1 oktober 2019: einde van het opbrengstjaar 18/19. Hiermee heb je in de Eduarte App en de MBO Onderwijs App (op basis van Magister BVE) nu reeds inzicht in het driejaarsgemiddelde 16/19; bijna acht maanden voordat de Onderwijsinspectie over de onderwijsresultaten publiceert. Dit geeft je de tijd om met behulp van de Eduarte App of de MBO Onderwijs App te analyseren waarom opleidingen onder de norm scoren en stelt je in staat plannen op te stellen voor verbetering van de kwaliteit.

 

 

Welke analyses kun je met de Eduarte App of de MBO Onderwijs App maken om risico-opleidingen te signaleren?

Enkele voorbeelden van analyses die je in dit kader kunt maken:

  • Welke opleidingen scoren onvoldoende of dreigen onvoldoende te gaan scoren?
  • Hoe hebben de rendementen zich ontwikkeld per opbrengstjaar of t.o.v. het voorgaande driejaarsgemiddelde?
  • Hoe verhouden de opbrengsten zich per locatie of team?

Op basis van fictieve gegevens werken we met behulp van de Eduarte App hieronder een voorbeeld uit.


Hoe staan de opleidingen die in 15/18 onvoldoende scoorden er nu voor?

Ga naar het scherm ‘Studiesucces’ in de Eduarte App onder het menu ‘Indicatoren’. Selecteer hier het driejaarsgemiddelde 15-18. In onze demo app zien we dat er 7 opleidingen onvoldoende hebben gescoord. Onderaan in de detailtabel zien we welke opleidingen dit zijn. We selecteren deze door met de muis over al deze opleidingen heen te slepen.

Tip: je kunt in de detailtabel sorteren door dubbel te klikken op de kolomkop “Onvoldoende”.

Nu we gefilterd hebben op de 7 onvoldoende opleidingen veranderen we het filter van driejaarsgemiddelde 15/18 naar 16/19. We zien dat van de 7 opleidingen die in 15/18 onvoldoende hebben gescoord, er nu nog maar 2 onvoldoende scoren. Voor één opleiding kan geen resultaat worden berekend en 4 opleidingen scoren inmiddels voldoende.

We zoomen verder in op de twee opleidingen die ook in 16/19 onvoldoende scoren. Dit doen we door wederom de opleidingen te selecteren in de detailtabel. We willen weten waar deze onvoldoende vandaan komt. Hiervoor gaan we naar het scherm ‘Overzicht’.

Het scherm “Overzicht rendementen is nieuw toegevoegd in versie 2.2. van de Eduarte App. Beschik je nog niet over deze versie? Neem dan contact met ons op.

Via het instellingenscherm veranderen we de weergave naar ‘Per opbrengstjaar’ en vinken we aan dat we de norm in de detailtabel willen zien. Krijg je de melding ‘Geen weer te geven gegevens’? Verwijder dan het filter op het driejaargemiddelde 16/19.

In het totaaloverzicht klikken we op het overzicht achter het tweede bolletje. We zien dat overall zowel het Jaar- als Diplomaresultaat in 18/19 zijn gedaald, terwijl het Startersresultaat is gestegen t.o.v. de vier voorgaande jaren. In de detailtabel bekijken we het Jaar- en Diplomaresultaat nader. Bij ‘bc394 Groene Ruimte’ zien we dat de score voor het Jaarresultaat in 18/19 onder de norm ligt na twee jaren waarbij wel boven de norm werd gescoord. Het Diplomaresultaat lag bij deze opleiding alleen in 16/17 boven de norm en zit de afgelopen 2 opbrengstjaren weer in een dip. Dit geeft een aanwijzing voor verder onderzoek; wat maakte dat er in het jaar 16/17 wél goed werd gescoord en wat is er veranderd sindsdien? Bij ‘bc393 Bloem, groen en styling’ zien we dat de opleiding al vijf jaar op een rij ver onder de norm scoort.

 

Om meer te weten te komen over het jaarresultaat van ‘bc393 Bloem, groen en styling’ gaan we naar het scherm Onderwijsresultaten-Jaarresultaat. In het bovenste diagram klikken we op de 3e radiobutton. We zien nu een spreidingsdiagram. Met behulp van de draaiknop kunnen we de ontwikkeling van het jaarresultaat vanuit meerdere invalshoeken bekijken, bijvoorbeeld per sector. Het diagram toont ons welke sectoren onder de norm scoren en of het jaarresultaat is gestegen of gedaald t.o.v. 2016. De grootte van het bolletje reflecteert het aantal deelnemers en zegt daarmee iets over de impact van de score. We zien nu dat het jaarresultaat van sector Economie en sector Fashion onder de norm scoren. Wel is het jaarresultaat van Sector Fashion, de sector met de meeste deelnemers, zo’n 12% gestegen t.o.v. 2016. Ook bij sector Economie zien we dat de score licht is gestegen. Oftewel: bij beide opleidingen die onder de norm scoren is een stijgende trend te zien. Daarentegen zien we linksboven dat de scores van sector Groen en sector Zorg & Welzijn zijn gedaald. Hoewel deze opleidingen nu nog boven de norm scoren is dit een punt van aandacht.

 

Heb je nog vragen? Je kunt altijd contact opnemen met ons Support-team, bel 085-0185150 of mail naar support@tignl.eu.