Skip navigation MENU

Apps voor het HO

Studielink Management Informatie App

De Studielink Management Informatie App is een standaardoplossing voor het Hoger Onderwijs. De oplossing geeft Colleges van Bestuur, faculteitdirecties en beleidsmedewerkers informatie over het aantal inschrijfverzoeken en het aantal (nieuwe) studenten voor het komende studiejaar.

visualisatie financiële cijfers

Financieel App

Met de Financieel App is verantwoordinginformatie en financiële verslaglegging met een druk op de knop voorhanden. Monitor wettelijke indicatoren, analyseer uitputting van budgetten, onderzoek waar overschrijdingen vandaan komen en open bijbehorende facturen rechtstreeks vanuit de App.

scherm met visualisatie van HR cijfers

HR App

Analyseer eenvoudig uiteenlopende HR-componenten met de HR App. Van ziekteverzuim en formatie tot aan opleidingen en bevoegdheden. Zo is de HR App een krachtig hulpmiddel om strategie en beleid op te stellen ten aanzien van personeel.

Xedule connector

Het analyseren van gegevens over faciliteiten, onderwijstijd, roosters en planning is een krachtig hulpmiddel bij het opstellen van strategie en beleid. Ontsluit gegevens uit je Xedule-omgeving razendsnel met de Qlik Xedule connector. Deze connector – inclusief QlikView document met basisvisualisaties – vormt de toolbox voor de ontwikkeling van je eigen onderwijslogistiek-oplossing. Analyseer gegevens over faciliteiten, onderwijstijd, roosters en (meerjaren)planning.