Skip navigation MENU

Apps voor het MBO

JOB Monitor App

Studenttevredenheid is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van onderwijs. De JOB Monitor App biedt een overzicht van de resultaten van het grootste landelijke studenttevredenheidsonderzoek. Analyseer de resultaten tot op thema- of vraagniveau en breng trends in beeld door meerdere onderzoeksjaren te bekijken. Zo signaleer je waar ruimte is voor verbetering.

Management Dashboard

Als bestuurder of lid van de directie heb je een integrale verantwoordelijkheid en dus behoefte aan integrale stuurinformatie. Het Management Dashboard voorziet daarin. Het Management Dashboard wordt namelijk gevoed met data uit verschillende Apps. Vervolgens presenteert en combineert het Management Dashboard deze gegevens. Zo ontstaat er een oplossing met integrale stuurinformatie.

visualisatie met cijfers en grafieken kwaliteit

Kwaliteitsafspraken App

Monitor de indicatoren uit de kwaliteitsafsprakenregeling. Met de Kwaliteitsafspraken App stuur je direct op je kwaliteitsagenda en vergelijk je resultaten met eerdere resultaten, het landelijk gemiddelde of een gekozen bechmarkgroep.

Eduarte App

Het meetbaar en inzichtelijk maken van de onderwijsprestaties is een belangrijk aandachtspunt voor veel instellingen. Met de Eduarte App heb je op elk gewenst moment toegang tot alle relevante onderwijsstuurinformatie. Kant-en-klare interactieve dashboards met waardevolle informatie over alle belangrijke onderwijskundige aandachtsgebieden.

MBO Resultatenbox NG

Met de MBO Resultatenbox NG is relevante verantwoordingsinformatie per opbrengstjaar binnen handbereik. De kant-en-klare dashboards bieden direct een overzicht van je prestaties op de belangrijkste landelijke kengetallen. Daarmee is alle informatie voor het voeren van een inhoudelijk gesprek met de inspectie voorhanden.

Financieel App

Met de Financieel App is verantwoordinginformatie en financiële verslaglegging met een druk op de knop voorhanden. Monitor wettelijke indicatoren, analyseer uitputting van budgetten, onderzoek waar overschrijdingen vandaan komen en open bijbehorende facturen rechtstreeks vanuit de App.

scherm met visualisatie van HR cijfers

HR App

Analyseer eenvoudig uiteenlopende HR-componenten met de HR App. Van ziekteverzuim en formatie tot aan opleidingen en bevoegdheden. Zo is de HR App een krachtig hulpmiddel om strategie en beleid op te stellen ten aanzien van personeel.

Xedule Connector

Het hebben van goede onderwijslogistieke stuurinformatie is cruciaal. Ontsluit gegevens uit je Xedule-omgeving razendsnel met de Qlik Xedule Connector. Deze connector – inclusief QlikView-document met basisvisualisaties – vormt de toolbox voor de ontwikkeling van je eigen onderwijslogistiek-oplossing. Analyseer gegevens over faciliteiten, onderwijstijd, roosters en (meerjaren)planning.