Skip navigation MENU

Apps voor het PO

Management Dashboard

Als bestuurder of lid van de directie heb je een integrale verantwoordelijkheid en dus behoefte aan integrale stuurinformatie. Het Management Dashboard voorziet daarin, door data uit verschillende applicaties samen te brengen, te combineren en overzichtelijk te presenteren. Zo is het Management Dashboard een oplossing voor inzicht en overzicht in integrale stuurinformatie. Dé basis voor daadkrachtig leiden.

Onderwijskwaliteit App

Snel inzicht in actuele stuurinformatie met de Onderwijskwaliteit App. Van leerlingaantallen, leergroei, in-en uitstroom tot eindtoetsen. Analyseer  de ontwikkeling van tussentijdse toetsen gedurende meerdere leerjaren. Zo stuur je met de Onderwijskwaliteit App op optimalisatie van de onderwijsrendementen.

Financieel App

Met de Financieel App is verantwoordingsinformatie en financiële verslaglegging met één druk op de knop beschikbaar. Monitor wettelijke indicatoren, analyseer uitputting van budgetten, onderzoek waar overschrijdingen vandaan komen en open bijbehorende facturen rechtstreeks vanuit de Financieel App.

HR App

Medewerkers zijn een belangrijk kapitaal van je hoogwaardige schoolorganisatie. Dit verdient ook hoogwaardige ondersteuning van de ontwikkeling van strategie en beleidsvorming op HR-gebied. Met de overzichtelijke HR App analyseer je eenvoudig en snel uiteenlopende HR-componenten: van ziekteverzuim en formatie tot aan opleidingen en bevoegdheden. Zo is de HR App een krachtig hulpmiddel voor gefundeerd en effectief personeelsbeleid.