Skip navigation MENU

Apps voor het PO

visaulisatie management dashboard

Management Dashboard

Als directeur of intern begeleider heb je een integrale verantwoordelijkheid en dus behoefte aan integrale stuurinformatie. Het Management Dashboard voorziet daarin. Het Management Dashboard wordt namelijk gevoed met data uit verschillende Apps. Vervolgens presenteert en combineert het Management Dashboard deze gegevens. Zo ontstaat er een oplossing met integrale stuurinformatie.

Onderwijskwaliteit App

Snel inzicht in actuele stuurinformatie met de Onderwijskwaliteit App. Van leerlingaantallen, leergroei, in-en uitstroom tot eindtoetsen. Analyseer  de ontwikkeling van tussentijdse toetsen gedurende meerdere leerjaren. Zo stuur je met de Onderwijskwaliteit App op optimalisatie van de onderwijsrendementen.

visualisatie financiële cijfers

Financieel App

Met de Financieel App is verantwoordingsinformatie en financiële verslaglegging met een druk op de knop voorhanden. Monitor wettelijke indicatoren, analyseer uitputting van budgetten, onderzoek waar overschrijdingen vandaan komen en open bijbehorende facturen rechtstreeks vanuit de App.

scherm met visualisatie van HR cijfers

HR App

Analyseer eenvoudig uiteenlopende HR-componenten met de HR App. Van ziekteverzuim en formatie tot aan opleidingen en bevoegdheden. Zo is de HR App een krachtig hulpmiddel om strategie en beleid op te stellen ten aanzien van personeel.