Skip navigation MENU

Apps voor het VO

Coaching Dashboard

Het Coaching Dashboard helpt de mentor eenvoudig bij het volgen van de ontwikkelingen van leerlingen. Signaleer snel welke leerlingen aandacht nodig hebben via actuele gegevens over onder andere cijfers, verzuim en meldingen. Deze zijn direct beschikbaar in overzichtelijke grafieken. Het Coaching Dashboard maakt de voorbereiding van rapportvergadering, oudergesprek of individueel coachingsgesprek, een fluitje van een cent.

Management Dashboard

Als bestuurder of lid van de directie heb je een integrale verantwoordelijkheid en dus behoefte aan integrale stuurinformatie. Het Management Dashboard voorziet daarin, door data uit verschillende applicaties samen te brengen, te combineren en overzichtelijk te presenteren. Zo is het Management Dashboard een oplossing voor inzicht en overzicht in integrale stuurinformatie. Dé basis voor daadkrachtig leiden.

Onderwijs Analyse App

Sturen op basis van actuele prestaties en cijfers van leerlingen. Met de Onderwijs Analyse App is onderwijsstuurinformatie altijd binnen handbereik. Deze standaardoplossing voor het VO is eenvoudig toe te spitsen op de rol van de gebruiker. Zo heeft iedereen met verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit handvatten voor sturing en is er maar één versie van de waarheid.

Onderwijs Resultaten App

Bereken de onderwijsopbrengsten conform de berekeningen van de onderwijsinspectie. Met de Onderwijs Resultaten App worden de individuele indicatoren uitgelicht en de prestaties van de afzonderlijke afdelingen in kaart gebracht. Bovendien zoom je in tot op leerlingniveau en kan de datakwaliteit worden gemonitord en geoptimaliseerd.

Financieel App

Met de Financieel App is verantwoordingsinformatie en financiële verslaglegging met één druk op de knop beschikbaar. Monitor wettelijke indicatoren, analyseer uitputting van budgetten, onderzoek waar overschrijdingen vandaan komen en open bijbehorende facturen rechtstreeks vanuit de Financieel App.

HR App

Medewerkers zijn een belangrijk kapitaal van je hoogwaardige schoolorganisatie. Dit verdient ook hoogwaardige ondersteuning van de ontwikkeling van strategie en beleidsvorming op HR-gebied. Met de overzichtelijke HR App analyseer je eenvoudig en snel uiteenlopende HR-componenten: van ziekteverzuim en formatie tot aan opleidingen en bevoegdheden. Zo is de HR App een krachtig hulpmiddel voor gefundeerd en effectief personeelsbeleid.

SHRM App

Strategische HRM (SHRM) gaat in op de verwachte ontwikkelingen in het personeelsbestand op middellange termijn. De SHRM App combineert HR- en onderwijsdata om inzicht te geven in deze ontwikkelingen, die belangrijk zijn voor de keuzes die je vandaag moet maken voor straks. Krijg bijvoorbeeld inzage in de prognose van het leerlingaantal (evt. aangevuld met eigen leerlingaantal prognoses) en maak op basis daarvan realtime prognoses van het benodigde aantal docenten per vakbevoegdheid.