Skip navigation MENU

Apps voor het VO

Coaching Dashboard

Het Coaching Dashboard helpt je als mentor snel en eenvoudig de ontwikkelingen van jouw mentorleerlingen te volgen. Data over onder andere cijfers, verzuim en meldingen zijn direct beschikbaar in overzichtelijke grafieken, zodat je snel kunt signaleren welke leerlingen aandacht nodig hebben. Ook het voorbereiden van de rapportvergadering, een oudergesprek of een individueel coachingsgesprek, is een fluitje van een cent.

visaulisatie management dashboard

Management Dashboard

Als bestuurder of lid van de directie heb je een integrale verantwoordelijkheid en dus behoefte aan integrale stuurinformatie. Het Management Dashboard voorziet daarin. Het Management Dashboard wordt namelijk gevoed met data uit verschillende Apps. Vervolgens presenteert en combineert het Management Dashboard deze gegevens. Zo ontstaat er een oplossing met integrale stuurinformatie.

Onderwijs Analyse App

Sturen op basis van actuele prestaties en cijfers van leerlingen. Met de Onderwijs Analyse App is onderwijsstuurinformatie altijd binnen handbereik. Deze standaardoplossing voor het VO is eenvoudig toe te spitsen op de rol van de gebruiker. Zo heeft iedereen met verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit handvatten voor sturing en is er maar één versie van de waarheid.

Onderwijs Resultaten App

Bereken de onderwijsopbrengsten conform de berekeningen van de onderwijsinspectie. Met de Onderwijs Resultaten App worden de individuele indicatoren uitgelicht en de prestaties van de afzonderlijke afdelingen in kaart gebracht. Bovendien zoom je in tot op leerlingniveau en kan de datakwaliteit worden gemonitord en geoptimaliseerd.

visualisatie financiële cijfers

Financieel App

Met de Financieel App is verantwoordinginformatie en financiële verslaglegging met een druk op de knop voorhanden. Monitor wettelijke indicatoren, analyseer uitputting van budgetten, onderzoek waar overschrijdingen vandaan komen en open bijbehorende facturen rechtstreeks vanuit de App.

scherm met visualisatie van HR cijfers

HR App

Analyseer eenvoudig uiteenlopende HR-componenten met de HR App. Van ziekteverzuim en formatie tot aan opleidingen en bevoegdheden. Zo is de HR App een krachtig hulpmiddel om strategie en beleid op te stellen ten aanzien van personeel.

SHRM App

Strategische HRM (SHRM) gaat in op de verwachte ontwikkelingen in het personeelsbestand op de middellange termijn. De SHRM App combineert HR- en onderwijsdata om inzicht te geven in deze ontwikkelingen. Zo heb je bijvoorbeeld realtime inzage in het aandeel bevoegd gegeven lessen en beschik je over een prognose van de toekomstige personeelsbehoefte.