Skip navigation MENU

Kwaliteitsafspraken App

Met de Kwaliteitsafspraken App monitor en analyseer je de indicatoren uit de kwaliteitsafsprakenregeling voor het MBO. Dit stelt je in staat om direct te sturen op kwaliteitsverbetering binnen jouw instelling. 

Met het dashboard van de Kwaliteitsafspraken App heb je direct inzicht in de voortgang van indicatoren zoals het aandeel VSV, het startersresultaat en de doorstroom van MBO naar HBO. Op de achterliggende schermen analyseer je de verschillende indicatoren; vergelijk de behaalde resultaten van jouw instelling met eerder behaalde resultaten. Of: vergelijk de resultaten met het landelijk gemiddelde of een door jezelf gekozen benchmarkgroep. Op het tabblad Rapportages stel je je eigen rapportages samen op basis van de verschillende indicatoren, per locatie of voor meerdere locaties in een keer. De Kwaliteitsafspraken App is ontwikkeld op basis van open data van DUO.

 

INFORMATIE AANVRAGEN

 Bekijk ook: