Skip navigation MENU

Kwaliteitscholen Plugin

‘Zachte’ onderzoeksdata over onder meer tevredenheid en schoolklimaat toevoegen aan de onderwijs Apps leidt tot nieuwe invalshoeken op harde cijfers over onderwijsprestaties en maakt locatie-overstijgende analyses mogelijk. De Kwaliteitscholen plugin koppelt onderzoeksdata uit Kwaliteitscholen aan deze Apps, waarmee combineren van harde en zachte data mogelijk wordt.

Verbanden zorgen voor waardevolle input

Met de plugin leg je eenvoudig verbanden tussen gegevens vanuit Kwaliteitscholen en de gegevens uit je onderwijsadministratiepakket. Hierdoor is het mogelijk ‘harde’ gegevens als cijfers en absentie in verband te brengen met ‘zachte’ gegevens zoals tevredenheid, docentenevaluaties, pestgedrag en studiemotivatie. De toevoeging van docentevaluaties door leerlingen levert teamleiders bijvoorbeeld waardevolle informatie op voor de gesprekkencyclus.

Bepaal zelf welke onderzoeken worden ingeladen

De Kwaliteitscholen plugin fungeert als connector om data vanuit Kwaliteitscholen toe te voegen aan de onderwijs Apps. Met de toevoeging van de Kwaliteitscholen plugin komen er in de Apps extra analyseschermen beschikbaar en kunt je zelf rapportages op basis van (gecombineerde) data samenstellen. Je kiest eenvoudig welke kolommen (onderwijs en/of kwaliteit) je wilt toevoegen en ziet deze direct op je scherm verschijnen.

INFORMATIE AANVRAGEN

 Bekijk ook: