Skip navigation MENU

Geplaatst op 09-06-2017 in MBO, Nieuwsarchief.

Benchmark de ontwikkeling van uw instelling in de provincie

Op dit moment stromen de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar binnen. Een mooi moment om te kijken naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en naar wat u de komende periode kunt verwachten. Aan de hand van openbare data hebben wij voor u met Qlik Sense de regionale benchmark voor MBO-aanmeldingen gevisualiseerd. Bekijk op landelijk en provinciaal niveau de ontwikkeling van het aantal deelnemers, die een belangrijke graadmeter vormen voor wat u kunt verwachten.*


Het aantal MBO-leerlingen is landelijk gestegen

In de bovenstaande grafiek zien we het overzicht van de deelnemersaantallen in het MBO per leerweg weergegeven. Hieruit kunnen we herleiden hoe bijvoorbeeld de leerweg Voltijd BOL zich heeft ontwikkeld in de afgelopen vijf jaar. Hier zien we dat het aantal leerlingen in 2016 is gegroeid met circa 15.000 leerlingen ten opzichte van het jaar 2015.

 

Aanmeldingen per provincie laat grote verschillen zien

In de volgende stap zoomen we in op de verdeling van de deelnemers per provincie. Dit leidt tot het inzicht dat er grote verschillen zijn tussen de provincies. Zo zien we dat er in Limburg sprake is van een relatief hoge daling in het aantal deelnemers, terwijl onder meer in Utrecht een stijging van meer dan 2.000 deelnemers zichtbaar is.

Maar is uw instelling ook gestegen in deelnemersaantallen?


Een stijging in de landelijke en provinciale aantallen heeft niet per definitie een stijging voor de instellingen tot gevolg. Uiteraard geldt dit ook omgekeerd. Daarom bekijken we in de bovenstaande grafiek hoe de aantallen van 2016 zich verhouden tot het jaar ervoor. Op het eerste oog zien we dat veel instellingen nagenoeg gelijk zijn gebleven. Analyseer en kijk of dit ook het geval is voor uw instelling.

Plaats uw ontwikkeling in het juiste perspectief

Tot slot willen we met onze dataset verbanden leggen om het verhaal achter de cijfers te leren kennen. Bijvoorbeeld om te achterhalen hoe de ontwikkeling van uw specifieke instelling zich verhoudt tot de ontwikkeling in het deelnemersaantal van de provincie. Iedere stip in de bovenstaande grafiek vormt een unieke instelling. Klik op de stippen voor de exacte cijfers. Hierdoor is het voor iedere instelling eenvoudig af te lezen of een stijging in het aantal deelnemers kan worden verklaard door meer deelnemers in de provincie of dat er sprake is van een andere oorzaak.

Zelf aan de slag? 

Probeer nu zelf gratis Qlik Sense uit en ontdek nieuwe verbanden met open data. Download hier de gratis desktop versie en vindt hier openbare data!

*Het is tijdelijk niet mogelijk om interactief de regionale benchmark voor MBO-aanmeldingen te analyseren.