Skip navigation MENU

Geplaatst op 13-11-2017 in Nieuwsarchief, VO.

Actueel inzicht in bevoegd gegeven lessen met de SHRM App

De VO-raad vertelt dat het aandeel onbevoegd gegeven lessen in 2015 is gedaald. Dit baseren zij op VO2020 scan. Met de SHRM App krijg je inzicht in het aandeel bevoegd gegeven lessen. Niet op basis van een steekproef, maar op basis van actuele gegevens. Zo kun je het aandeel bevoegd gegeven lessen langs verschillende invalshoeken analyseren.

Door gegevens uit het HRM pakket en het rooster te koppelen kan dagelijks inzage gegeven worden over de bevoegdheid per gegeven les. Samen met enkele instellingen heeft TIG hiervoor een standaardoplossing ontwikkeld, de SHRM App.

Bevoegdheden in beeld met HR App
De HR App biedt ook een actueel beeld van de bevoegdheden van personeel en de opleidingen die zij volgen. Met datakwaliteitsmetingen kunnen ook omissies in het bronsysteem snel gevonden en aangevuld worden. Voor veel instellingen biedt dit al een houvast om de ontwikkeling van bevoegdheden te monitoren.

Bevoegdheid per les in standaard App
Een docent met een bevoegdheid geeft niet altijd bevoegd les. Om dit, dagelijks en geautomatiseerd, in beeld te brengen dienen gegevens van het lesrooster en HRM pakket gecombineerd te worden. Wanneer deze databronnen gekoppeld worden kan het aandeel bevoegd gegeven lessen op ieder moment gemonitord worden. Samen met enkele instellingen heeft TIG hiervoor de SHRM App ontwikkeld.

Lees meer over de SHRM App