Skip navigation MENU

Onderzoek binnen PO en VO

Analyses op basis van eigen schooldata

Scholen hebben een schat aan data voor handen om de juiste onderwijsbeslissingen te maken. Maar hoe krijg je uit die hoeveelheid data nu juist díe informatie en inzichten om keuzes te maken? Hoe gebruik je de informatie om beleid op te baseren? Data Science geeft de mogelijkheid om te duiden, signaleren en verbeteren. Data Science is uitstekend geschikt om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Vragen beantwoorden met eigen schoolgegevens, dus niet wat in het algemeen werkt, maar gericht op de specifieke leerlingenpopulatie, onderwijsvisie en structuur bij jou op school.

Klanttrajecten

Voor diverse scholen hebben wij onderzoekstrajecten met de inzet van data science opgezet en begeleid, van NPO-interventies, het in kaart brengen van succes- en risicofactoren voor leerlingen op de Inspectie-indicatoren, tot de effecten van kansrijk adviseren en plaatsen. Wil je weten hoe wij jouw school kunnen ondersteunen bij specifieke vraagstukken? Plan vrijblijvend een adviesgesprek met ons in.