Skip navigation MENU

NPO Interventies

Benut de NPO investering ook in de toekomst!

De afgelopen jaren hebben voor veel scholen in het teken gestaan van Corona en het inhalen van de onderwijsachterstanden. De NPO-gelden waren een welkome voorziening voor scholen en diverse interventies zijn op schoolniveau ingezet om te werken aan de sociaal emotioneel, executieve en ook cognitieve achterstanden. Welke interventies hebben jullie op school? En vooral weten jullie wat het effect uit eindelijk is van deze interventies op het onderwijs en de achterstanden? Door nu te achterhalen en aan te tonen welke interventies welk effect hebben gehad, maar ook welke minder effectief zijn, is het mogelijk te achterhalen wat de beste interventies zijn om te behouden. Ons Data Science-team helpt graag met het in kaart brengen van de effectiviteit van interventies.

TIG Schoolmonitor

De TIG Schoolmonitor is een voortzetting van de TIG Schoolscan en ons onderzoek naar de effecten van corona op het voortgezet onderwijs. Deze monitor komt twee à drie keer per jaar uit. Op die manier bieden wij scholen een langdurig cohortonderzoek om de interventies, onderwijsvertraging of -versnelling, zowel landelijk als op school, in beeld te brengen. Naast deze onderzoeksresultaten laten we in dit rapport ook zien hoe je een probleem-en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau kunt maken met de Onderwijs Analyse App op het MMP. Op basis daarvan kun je verder inzoomen op de belangrijkste resultaten van het onderzoek en de vertaalslag maken tot in de klas. Scholen ontvingen ondertussen de eerste TIG Schoolmonitor van dit seizoen.

Ontving je de TIG Schoolscan of TIG Schoolmonitor nog niet eerder en wil je met jouw school meedraaien in dit traject? Vraag deze dan kosteloos aan; hiermee doen we een eerste analyse met schoolspecifieke data, waarna je automatisch meedraait in het vervolgtraject. Vul hieronder je gegevens in.