Skip navigation MENU

Over ons landelijke onderzoek

Ons landelijke onderzoek naar de effecten van corona op het voortgezet onderwijs en vooral de TIG Schoolscan met schoolspecifieke data, werden afgelopen seizoen met groot enthousiasme ontvangen door veel scholen. Scholen kunnen hiermee leerlingen blijven monitoren en de effecten van interventies evalueren. Dit seizoen zetten wij dit traject voort onder de noemer TIG Schoolmonitor. Binnen dit traject zijn dit schoolseizoen reeds twee landelijke rapporten verschenen en komt voor scholen binnenkort ook de tweede TIG Schoolmonitor met schoolspecifieke data beschikbaar. In de landelijke rapporten is te lezen welk effect de interventies die zijn gedaan t/m  resp. eind december 2021 en eind maart 2022 op de onderwijsresultaten hebben.

Geïnteresseerd in de landelijke rapporten?

Neemt jouw school geen deel aan het TIG Schoolmonitor-traject, maar ben je wel geïnteresseerd in (een van) de landelijke rapporten? Download deze dan direct! Na het invullen van onderstaand formulier, ontvang je een mail met een (of meerdere) downloadlink(s). Check eventueel je spambox!