Skip navigation MENU

TIG Datalab: Datageïnformeerd werken op school

Deze jaarlijkse online-inspiratiemiddag organiseren wij voor en met onze klanten om kennis en ervaringen te delen bij het werken met datafeedback op school. We laten zien wat wij als TIG voor scholen doen en brengen je graag in gesprek met collega’s van andere scholen over hoe zij invulling geven aan het werken met data op school.

Datum en Tijd

Donderdag 23 juni 2022| 14:30-16:30 uur | gratis

Thema

Datageïnformeerd werken op school.

Doelgroep

Bestuurders, rectoren, schoolleiders, afdeling-/teamleiders, datacoaches en medewerkers kwaliteitszorg van alle VO-scholen, die bezig zijn met de inzet van datafeedback bij het werken aan onderwijskwaliteit.

Programma-opzet (online)

14.30- 15:00 uur

Gezamenlijke opening en plenaire sessie rondom het thema. Hoor van ons wat we weten uit onderzoek en de praktijk over de succesvolle inzet van datafeedback in het onderwijs. Welke succesverhalen komen we tegen tijdens onze ondersteuning op de scholen en welke mogelijkheden staan op ons te wachten in de toekomst?

15.00-15.30 uur
Workshopronde I

15.30 – 15.45 uur
Koffie-, thee-, mailpauze thuis

15.45-16.15 uur
Workshopronde II

16.15-16.30 uur
Gezamenlijke afsluiting

Workshops

De workshops zijn een mix van verhalen en activiteiten van TIG en collega’s van andere scholen. Onderstaande workshops staan al vast, de komende tijd volgen er nog meer! Heb je je nog niet ingeschreven voor het TIG Datalab? Reserveer dan snel een plekje! Zodra het volledige programma bekend is, informeren wij je hoe je je vervolgens kunt aanmelden voor de verschillende workshops.

Het Management Dashboard – Stichting LMC VO & TIG

Stichting LMC Voortgezet Onderwijs heeft het werken met data in de hele organisatie doorgevoerd. Alle LMC-scholen hebben inmiddels een datacoach. Daarnaast vormt het Management Dashboard de onderlegger voor resultaatgesprekken tussen CvB en haar scholen. In het Management Dashboard wordt data uit verschillende applicaties samengebracht, gecombineerd en overzichtelijk gepresenteerd, zodat alle informatie bij de hand is tijdens het gesprek. In deze sessie interviewen we Joyce Spaans van LMC over de inzet van datacoaches en het Management Dashboard bij de voortgangsgesprekken tussen CvB en de scholen.

Interventie-onderzoek – SWVZHW & TIG

TIG heeft voor Samenwerkingsverband Zuid-Holland West een onderzoek uitgevoerd naar succes- en risicofactoren omtrent leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). In deze workshop hoor je de uitkomsten van het onderzoek en wat dit traject de klant heeft opgeleverd. Suleyman Bontebal is vanuit het Samenwerkingsverband bij de workshop aanwezig om hierover te vertellen.

Het nieuwe Coaching Dashboard – TIG

De interesse in het Coaching Dashboard van TIG is groot. De technische mogelijkheden om dashboards te maken staan niet stil en vanuit onze klanten wordt flink meegedacht. In het nieuwe schooljaar kunnen mentoren daarom een nieuwe versie van het Coaching Dashboard verwachten. Een frisse look, eenvoudigere bediening, werken met automatische aandachtspunten, exports maken om informatie te delen en device onafhankelijk werken. In deze workshop krijg je een sneak preview van het nieuwe dashboard en hoor je de eerste resultaten van onze testscholen.

Data-geïnformeerd werken bij Scholengroep Nieuw Zuid

Melissa Goossens werkt als onderwijskundig beleidsadviseur voor SNZ. De afgelopen jaren heeft de scholengroep met elkaar gewerkt aan het werken volgens een vaste kwaliteitscyclus en data-geïnformeerd werken. Om dit te verstevigen zijn er het afgelopen schooljaar datacoaches opgeleid in de scholen. In deze sessie vertelt Melissa hoe ze dit heeft aangepakt, hoe zij met elkaar de rollen hebben verdeeld en wat ze met de datacoaches bereikt heeft. Een praktijkverhaal met mooie voorbeelden over het aanpakken van data-geïnformeerd werken met datacoaches binnen een scholengroep.

Sessie voor beleidsmedewerkers van grote besturen

Als beleidsmedewerker kwaliteitszorg bij een groot schoolbestuur sta je voor wat uitdagingen. Het beleid is op orde, de tools voor datafeedback zijn aanwezig, de datakwaliteit neem toe, maar hoe krijg je de scholen en de eindgebruikers mee? Als TIG helpen we veel besturen hiermee op weg. We ondersteunen en kennen veel beleidsmedewerkers. Maar kennen jullie elkaar? Vanuit TIG brengen wij jullie graag met elkaar in contact; tijdens deze workshop gaan we hierover met elkaar in gesprek.

TIG Schoolmonitor – TIG

Corona heeft nog steeds effect op het onderwijs. We zien dit duidelijk in de landelijke resultaten, en misschien zie jij het ook voor jullie school. In deze workshop gaan we in op de landelijke trends, inclusief onze inventarisatie van ingezette NPO-interventies. Daarnaast hoor je hoe je de resultaten van jouw school kunt duiden. Heb je deze laatste rapporten nog niet ontvangen? Vraag deze dan hier kosteloos aan.

AI inzetten voor het onderwijs. Fantastisch en verantwoord? – TIG

Artificial Intelligence of AI biedt geweldige kansen voor het onderwijs, toch? Maar daarbij is het wel belangrijk hoe je er mee omgaat, zeker als het onze leerlingen raakt! Juni is de maand van AI in het onderwijs. Bij TIG vinden we dat het belangrijk is dat AI niet alleen effectief is, maar dat het ook uitlegbaar en verantwoord is. In deze workshop praat onze data scientist met je over kansen en valkuilen. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden om out of the black box te denken?

Aanmelden

Je kunt je hieronder alvast aanmelden voor het TIG Datalab op 23 juni 2022. Heb je nog een suggestie voor een interessant onderwerp; dat horen wij graag. Je kunt dit aangeven in het formulier.

Lijkt het je leuk om samen met ons een actieve bijdrage aan het Datalab te leveren, denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van een workshop of een sessie voorzitten waarin ervaringen, voorbeelden of documenten worden gedeeld? Laat het ons weten via het formulier. Wij nemen daar dan op korte termijn contact met je over op en bereiden samen met jou de sessie voor.

Heb je nog een vraag? Neem gerust contact met ons op, bel 085-0185150 of mail naar info@tignl.eu.