Skip navigation MENU

Disclaimer & Privacy statement

De informatie op deze website is met zorg samengesteld, waarbij wij streven naar het geven van correcte en actuele informatie. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die door gebruik van informatie die via deze website is verkregen, is ontstaan. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van mogelijke websites, waarnaar op deze website wordt verwezen of voor mogelijk andere websites die verwijzen naar onderdelen van deze website.

Privacy

Wij hechten veel belang aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens van onze klanten en bezoekers aan de website. Daarom zullen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden beveiligd en verwerkt.

Gebruikersstatistieken

Op de website worden bezoekersstatistieken bijgehouden die het mogelijk maken te bepalen hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht en welke informatie wordt geraadpleegd. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie(s) gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacyconvenant onderwijs

Als leverancier van stuur- en managementinformatie oplossingen op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering (financiën/HR) hebben wij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met persoonsgegevens (leerlingen en medewerkers) om te gaan. Wij hebben ons aangesloten bij het door PO-Raad en VO-raad ondertekende privacy convenant. Voor meer informatie zie www.privacyconvenant.nl.