Skip navigation MENU

In een oogopslag inzicht in de vorderingen van een PTA

Geplaatst op 11-06-2019 in Nieuwsarchief, VO.

Voorwaarde voor diplomering is dat een leerling voldaan heeft aan het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Voor leerlingen, docenten, maar zeker ook schoolleiding is het belangrijk om te zorgen dat de voortgang van het PTA goed gemonitord wordt. Om scholen hierbij te helpen biedt de Onderwijs Analyse App van het MMP sinds dit schooljaar een PTA-analyse, die in één oogopslag inzage geeft in de vorderingen van een PTA.

Dit dashboard geeft niet alleen inzage in individuele leerlingen en klassen, maar geeft ook een overall beeld op locatie- en studieniveau voor bijvoorbeeld bestuur en directie. Veel scholen maken inmiddels gebruik van deze analyse om te zien bij welke leerlingen nog cijfers ontbreken en welke leerlingen nog toetsen moeten inhalen.

We zien echter ook dat op veel scholen de inrichting in Magister/SOMtoday nog niet optimaal is om goed gebruik te maken van de PTA-analyse van het MMP. In principe zou iedere leerling voor alle toetsen in het PTA een cijfer moeten hebben. Uit een analyse van de PTA-overzichten in het MMP blijkt echter dat er nog veel cijfers ontbreken.

Soms ontstaan ‘gaten’ in de PTA’s door de inrichting die in de bron gekozen is. Zo zien we dat sommige scholen herkansingen of inhaalmomenten als extra toetsmoment registreren, waardoor cijferkolommen leeg blijven. Andere scholen gebruiken cijferkolommen voor het registreren van beoordelingen die eigenlijk geen toets zijn (bijvoorbeeld zaken als inzet en motivatie) of er worden verschillende kolommen gebruikt voor keuze-opdrachten. Ook zien we dat aan sommige PTA’s maar één leerling gekoppeld is of dat er maar één of twee kolommen gevuld zijn in een PTA.

In onze analyse hebben we voor de eindexamenleerlingen gekeken naar de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde (voor havo en vwo) in het MMP. Van de PTA’s van deze vakken is 89,78%[1] volledig. Dat wil zeggen: Voor alle toetsen hebben alle leerlingen een cijfer gekregen. Zij hoeven zich geen zorgen te maken over de volledigheid van hun SE. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de kernvakken, uitgesplitst naar schoolsoort.

[1] Gemiddeld percentage voor de betreffende vakken over de schoolsoorten.

grafische weergave actieve PTA locaties
Betekent dit nu dat de andere leerlingen geen diploma kunnen krijgen omdat hun toetscijfers niet volledig zijn? Om daar écht antwoord op te geven moet op schoolniveau naar de data gekeken worden. We vermoeden dat veel onvolledige PTA’s terug te voeren zijn op inrichtingskeuzes in Magister/SOMtoday. Wellicht zijn dat weloverwogen keuzes, maar die vertroebelen de managementinformatie in het MMP. Dat maakt het lastig voor een school(bestuur) om het totaaloverzicht te bewaken.
We adviseren scholen daarom om hun eigen PTA’s grondig te controleren en waar nodig voor komend schooljaar de inrichting van de PTA’s te heroverwegen. Met behulp van de handreiking PTA-analyse kun je zelf aan de slag. Je vraagt deze aan door te mailen naar info@tignl.eu.

Verder kun je de inrichting van uw PTA’s optimaliseren, zodat je volledige en betrouwbare managementinformatie krijgt uit de PTA-analyse in het MMP. In de training Cijferstructuur/ PTA van Magister leer je alles over de mogelijkheden die Magister op dit gebied biedt. In onze training Datakwaliteit kijken we samen met jou naar de inrichting van je bronsysteem (Magister/SOMtoday).

INFORMATIE TRAINING DATAKWALITEIT AANVRAGEN