Skip navigation MENU

Geplaatst op 25-08-2017 in Nieuwsarchief, VO.

Inspiratie-en trainingsevent ‘Ziekteverzuim reduceren met M@ZL’

Op 19 september organiseert TIG in samenwerking met jeugdarts Yvonne Vanneste een inspiratie- en trainingsevent. Zij heeft M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) ontwikkeld, een effectieve methodiek voor integrale verzuimaanpak. Schoolverzuim is nog altijd een veelvoorkomend probleem in het voortgezet onderwijs. Verzuim – geoorloofd en ongeoorloofd – kan duiden op achterliggende problematiek en leidt vaak tot leerachterstanden. Indicatoren voor de M@ZL-methodiek worden opgenomen in de Rendementen App.

Wanneer een leerling afwezig is door ‘ziekte’, kan het lastig zijn de precieze reden te achterhalen. Een leerling kan natuurlijk gewoon ziek zijn, maar als dit regelmatig voorkomt spelen er vaak andere dingen, zoals spijbelproblematiek, pesten, problemen thuis, leerproblemen of psychische klachten. Vaak wordt dat te laat ontdekt, waardoor problemen onnodig groter worden.

M@ZL
Een juiste en snelle inschatting is van groot belang: rechtvaardigt de aard van de gemelde ziekte het verzuim? Is een leerling ‘echt’ ziek? Wanneer ga je met een leerling of ouders in gesprek? M@ZL is een effectieve methodiek voor integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren. Het biedt scholen houvast om het gesprek aan te gaan met de leerling en tijdig hulp in te schakelen. Daarom worden M@ZL-indicatoren binnenkort opgenomen in onze Rendementen App. Scholen krijgen daardoor in de App met M@ZL een extra hulpmiddel tot hun beschikking om ziekteverzuimomvang onder leerlingen te reduceren.

Inspiratiesessie
Jeugdarts Yvonne Vanneste van GGD West-Brabant is de drijvende kracht achter M@ZL. Zij zal tijdens de inspiratiesessie van 19 september aanstaande vertellen over de kracht van deze methodiek en haar ervaringen. Vervolgens zullen we deze en andere nieuwe functionaliteiten in de Rendementen App onder de aandacht gebracht worden. Aan de inspiratiesessie zijn geen kosten verbonden. Na de inspiratiesessie kunt u tijdens de training Rendementen App – Aan de slag uw geheugen opfrissen en kennismaken met nieuwe functionaliteiten. Voor deelname aan de training geldt een tarief van €299,- per persoon.

Programma

09:45 uur
10:00 uur
11:15 uur
12:15 uur
13:00 uur
16:00 uur

 

Inloop
Introductie M@ZL: Hoe M@ZL helpt ziekteverzuim te reduceren door Yvonne Vanneste
Demonstratie Rendementen App 4.4, inclusief M@ZL-indicatoren
Lunch
Training Rendementen App – Aan de slag
Einde programma


Locatie
Fast Lane Benelux B.V.
Burgemeester Verderlaan 11
3544 AD Utrecht

AANMELDEN