Skip navigation MENU

Onderzoek

Vanuit onze missie om een essentiële bijdrage te leveren aan het onderwijsproces in Nederland, bieden wij niet alleen dashboard- en analyseoplossingen, maar doen wij middels data science onderzoek naar diverse onderwerpen binnen het onderwijs.

Speelt er binnen jouw school een specifiek onderwerp dat je wilt onderzoeken, maar heb je niet de middelen? Of wil je er eerst over sparren? Neem vrijblijvend contact met ons op, bel 085-0185150 of mail naar info@tignl.eu.

23 april 2021
Het Nationaal Programma Onderwijs is een welkome voorziening om Corona gerelateerde onderwijsvertraging in te lopen. De krappe planning legt...
 
11 februari 2021
Met kerst stonden leerlingen in het voortgezet onderwijs er dit jaar gemiddeld slechter voor dan in voorgaande jaren rond dezelfde tijd. We ...
 
3 december 2020
Erika is data scientist bij TIG en onderzoekt in opdracht van scholen de relatie tussen Inspectie-indicatoren, leerlingkenmerken en beleidsk...
 
11 juni 2020
Waardoor is het bovenbouwsucces van onze HAVO zo laag? Wat is het effect van onze dakpanklas op de resultaten in de bovenbouw? Zo maar enkel...