Skip navigation MENU

“Met het MMP zit je dichter op de cijfers”


Hoornbeeck College en Van Lodenstein College hebben in 2010 al voor QlikView gekozen. Daarmee waren zij een van de eerste Qlik-gebruikers in het onderwijs. Inmiddels werken ze bij Hoornbeeck College en Van Lodenstein College met een multidisciplinaire stuurgroep BI aan de verdere optimalisatie van Qlik in de organisatie.

Hoofd financiële zaken Evert Floor is van het begin af aan betrokken bij de inzet van QlikView. Volgens Floor levert werken met Qlik bewustwording op bij gebruikers: “Waar willen we zelf op sturen en waar leggen wij verantwoording af naar externe partijen? Door dashboards samen met gebruikers te ontwikkelen komen informatiebehoefte en invulling daarvan dicht bij elkaar. Dat levert meer betrokkenheid en meer inzicht in informatie op. Je zit dichter op je cijfers.”

KLANTVERHAAL AANVRAGEN