Skip navigation MENU

“Cijfers ‘an sich’ zeggen niets, het gaat om het verhaal achter de cijfers”


OMO Scholengroep Helmond heeft opbrengstgericht werken hoog in het vaandel staan. Kwaliteitszorg neemt daarbij een centrale positie in. Er wordt volop gebruik gemaakt van inzichten, die worden verkregen uit de Onderwijs Analyse App. Hierdoor is een cultuur ontstaan waarbij structureel aandacht is voor het meten en analyseren van prestaties van leerlingen, klassen, secties, cohorten en niet in de laatste plaats de school als geheel.

Directielid Rob Aarts: “Er is een duidelijke cyclus voor terugkerende analyses en rapportages, waardoor iedereen weet wat er wanneer moet gebeuren en door wie. Daarmee wordt de cyclus voorspelbaar. Extra uren zijn daar niet voor nodig: Dat is het mooie, de vergaderingen zijn er al. Door goede informatievoorziening en eenduidigheid van informatie kan nu het inhoudelijke gesprek gevoerd worden, daardoor hebben we het niet over cijfers, maar over totaalopbrengsten. Er zijn ook geen rapportbesprekingen meer, maar leerlingbesprekingen over wat er voor de betreffende leerling beter kan.”

KLANTVERHAAL AANVRAGEN