Skip navigation MENU

“Apps binnen één portaal aanbieden heeft geleid tot nieuwe inzichten”


Bij de Gelderse Onderwijsgroep Quadraam is een moderne ICT-omgeving onderdeel van de besturingsfilosofie. Hierbij past de inzet van professionele instrumenten. De eerste behoefte van de scholen was het automatiseren van stuur- en verantwoordingsinformatie voor het primaire proces met de Onderwijs Analyse App. Inmiddels wordt er stichtingsbreed gebruik gemaakt van integrale stuurinformatie over de domeinen onderwijs, financiën en HR.

Manager Financiën en Control Herman Soepenberg: “Omdat je de verschillende Apps binnen één portaal aanbiedt is alle stuurinformatie voor onderwijs, financiën en HR vanuit één plek te benaderen. Dit leidt tot nieuwe inzichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de relatie tussen FTE en geld. Dit wordt door schooldirecties als prettig ervaren.”

KLANTVERHAAL AANVRAGEN