Skip navigation MENU

“Sommige mensen gebruiken informatie om iets te doen en anderen mensen willen iets uitzoeken”


Bij ROC Friese Poort werken er dagelijks ongeveer 100 mensen met de Apps en wordt gebruik gemaakt van verschillende oplossingen. In de breedte met oplossingen voor onderwijs, HR en financiën, maar ook op verschillende aggregatieniveaus met bijvoorbeeld het Management Dashboard. Met Qlik als managementinformatiesysteem wordt er bij ROC Friese Poort ingespeeld op verschillende gebruikers- en informatiebehoeften.

Wat blijkt is dat er een verschil is tussen rapportage en analyse. Waar de nadruk op moet liggen verschilt per rol. Niet voor iedere rol geldt immers dezelfde informatiebehoefte. Concerncontroller Eele-Jan Sibma: “Je kunt het onderscheid maken tussen mensen die informatie willen gebruiken om iets te doen en mensen die iets willen uitzoeken. Zo willen opleidingsmanagers vaak meer gevoed worden met informatie.”

KLANTVERHAAL AANVRAGEN