Skip navigation MENU

“Met stuurinformatie als onderdeel van de onderwijskalender worden inspectie-indicatoren dagelijks ingezien en geanalyseerd”


CSG Het Noordik stond voor de uitdaging om proactief en beleidsmatig de kwaliteit te verbeteren. Om dit te realiseren kreeg Kwaliteitsadviseur Harry van Goor de opdracht een kwaliteitszorgsysteem te implementeren, proactief in plaats van reactief.

Harry van Goor: “Als het gaat om kwaliteit en kwaliteitszorg was Het Noordik reactief. Veel gebeurde op fingerspitzengefühl. Dit is overigens gemeengoed in het onderwijs. Tijd is beperkt omdat de focus ligt op het primaire proces, het geven van onderwijs. Met het MMP hadden we direct in beeld hoe de oplossing voor ons zou werken. Al snel bleek dat ons fingerspitzengefühl bij een aantal zaken niet klopte.”

KLANTVERHAAL AANVRAGEN