Skip navigation MENU

Geplaatst op 24-06-2020 in Nieuws, VO.

TIG Datalab 12 november 2020

Hoe koppelen andere scholen datafeedback aan concrete acties die het onderwijs raken? Hoe zetten onze klanten de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App in? Op 12 november 2020 organiseren wij een informatiemiddag voor actieve gebruikers van onze Apps om met en van elkaar te horen hoe scholen werken aan een data-geïnformeerde kwaliteitscultuur. Spreek datacoaches van andere scholen en leer van andere schoolleiders hoe ze datafeedback een structurele plaats geven om elke dag een beetje beter te worden. Aan de hand van schoolvoorbeelden uit de praktijk komen in een aantal workshops inspirerende dataverhalen voorbij die zorgen voor nieuwe ideeën en slimme manieren om datafeedback te organiseren op school.

Introductie

Deze informatiemiddag organiseren wij voor en met onze klanten om kennis en ervaringen te delen. Tijdens onze cursussen Datacoach en Datageïnformeerde kwaliteitscultuur voor de schoolleiding zijn we veel goede praktijkvoorbeelden tegen gekomen. Deze praktijkvoorbeelden staan centraal op de informatiemiddag. Tijdens de Open Space is er ruimte om andere gebruikers van onze Apps te spreken, in gesprek te gaan met onze App-ontwikkelaars of de medewerkers van onze supportafdeling eens zonder telefoon te ontmoeten.

De doelgroep van deze bijeenkomst zijn bestuurders, rectoren, schoolleiders, afdeling/teamleiders, datacoaches en medewerkers kwaliteitszorg van alle VO-scholen, die bezig zijn met  onderwijskwaliteit. En dat zijn niet alleen scholen waar kwaliteitszorg noodzakelijk is.

Programma

  • 13:00 uur: Inloop
  • 13:15 uur: Opening
  • 13:30-14.30 uur: Workshopronde I
  • 14:30-15.30 uur: Snack en Open space
  • 15:30-16.30 uur: Workshopronde II
  • 16:30 uur: Einde (geen plenaire afsluiting maar blijf gerust nog even napraten)

Workshops

Tijdens de bijeenkomst zijn er twee workshoprondes. Tijdens de workshoprondes vertellen datacoaches, team/afdelingsleiders en rectoren over hoe ze werken aan een data-geïnformeerde kwaliteitscultuur. De komende maanden maken wij de inhoud van alle workshops bekend, twee klanten zijn al bereid gevonden om hun dataverhaal met je te delen. De komende periode zullen we meer gebruikers vragen om hun verhaal te delen.

Tom en Yvonne – Stad en Esch

Hoor van de datacoaches Tom en Yvonne van Stad en Esch hoe ze met de Onderwijs Resultaten App prognoses maken van het onderwijsresultatenmodel van de inspectie. Daarmee kunnen ze het oordeel van de inspectie voorspellen op het moment dat bijsturen nog mogelijk is. Het maken van deze prognose sluit aan bij het proces van het maken van prognoses voor de formatie. Tom en Yvonne laten zien hoe ze dat aanpakken en welke data er beschikbaar is in de Onderwijs Resultaten App. Maar dat is niet alles. Bij Stad en Esch worden de resultaten van de prognose besproken met de afdelingsleiders en de leerlingcoördinatoren om richting te geven aan het werk van de mentor. De mentor kan op deze manier gericht de leerling ondersteunen met het Coaching Dashboard. Zo brengen ze bij Stad en Esch de resultaten van het onderwijsresultatenmodel van de inspectie in balans met effectief zorg verlenen aan leerlingen!

Jaco en Marscha – de Breul 

Hoor van de datacoaches Jaco en Marscha van de Breul welke overzichten en analyses ze maken op school en bovenal hoe ze dat op een slimme manier met alle gebruikers weten te delen. In een kwaliteitskalender hebben ze omschreven welke data wanneer beschikbaar is voor de verschillende gebruikers op school. Op een slim ingerichte drive weten alle gebruikers hun informatie te vinden om zo alle mogelijkheden die datafeedback heeft zo goed mogelijk te benutten. Ook heeft Jaco een Excel gemaakt om in Havo 3 op basis van de cijfers uit de Onderwijs Analyse App snel te kunnen controleren welke profielen de leerlingen kunnen kiezen. Dat zorgt ervoor dat mentoren eenvoudig feedback kunnen geven aan leerlingen en met de leerlingen tot beredeneerde profielkeuzes kunnen komen.

John – Lyceum Schöndeln 

John Klok is docent onderzoeken en ontwerpen en datacoach op het Lyceum Schöndeln. Leer van hem hoe hij invulling geeft aan zijn rol en hoe hij samen met zijn collega’s en directie probeert een goede kwaliteitscyclus op te zetten. Hoe speelt o.a. de vorm waarin informatie wordt aangeleverd aan docenten een rol in het wel of niet gebruiken ervan. Zaken als het maken van een jaaragenda en kalender zijn daarin het startpunt maar ook het genereren van overzichtelijke en heldere rapportages die eenvoudig te lezen zijn en waar snel informatie uit te halen is. John neemt je graag mee in zijn zoektocht naar het visueel maken van data. Als docent onderzoeken en ontwerpen kan hij je – naast de inhoud van jaaragenda’s en kalenders – ook iets vertellen over hoe zijn verschillende kwaliteitsdocumenten zijn gemaakt. Welke programma’s  gebruikt hij daarvoor en welke visualisaties heeft hij nog meer gemaakt om data te laten leven op school?  

Eelkje – SIVOG

Over het gebruik van datafeedback door team- en afdelingsleiders.
Bij SIVOG (Stg. Interconfessioneel(RK/PC) Voortgezetonderwijs het Gooi met drie scholen voor VO) lag er een kwaliteitskalender klaar en had het kwaliteitsbeleid al de complimenten van de Inspectie gekregen. De uitdaging voor SIVOG was om kwaliteitsbeleid niet alleen een zaak van het bestuur en de schoolleiders te laten zijn. Bij SIVOG zat de uitdaging in het gebruik van datafeedback door de team- en afdelingsleiders. Niet dat ze dat niet deden, er was vooral veel te winnen in het gebruiken van overzichten en analysemogelijkheden in de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App, gekoppeld aan het kwaliteitsbeleid van SIVOG. Om dat te bereiken, heeft de voltallige schoolleiding van de drie scholen de cursus data-geïnformeerde kwaliteitscultuur gevolgd. Benieuwd wat dat heeft opgeleverd en hoe SIVOG in de praktijk werkt aan kwaliteitsbeleid? Laat je bijpraten door Eelkje de Jong, conrector Onderwijs van het Vituscollege.

Aanmelden

Je kunt je nu alvast aanmelden via onderstaande button, dan houden wij je de komende periode op de hoogte:

AANMELDEN TIG DATA-LAB

Kom meer te weten over de Open Space werkvorm.