Skip navigation MENU

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs is een welkome voorziening om Corona gerelateerde onderwijsvertraging in te lopen. De krappe planning legt echter veel druk op scholen. Vanuit TIG willen we scholen daar graag bij helpen.

 

Gratis TIG schoolscan

Onze onderzoeken naar de effecten van Corona hebben wij nu aangevuld en verwerkt tot een rapport, dat als basis gebruikt kan worden voor de eigen schoolscan. Deze TIG schoolscan bevat een landelijke benchmark van 2015 tot nu met onder andere:

  • Het aantal toetsen en herkansingen dit jaar in vergelijk met vorig jaar.
  • Een uitsplitsing van de resultaten naar vakken en schoolsoorten.
  • Handreikingen voor verdere analyses en bewezen effectieve interventies.
  • Voor MMP-klanten aangevuld met jouw schoolresultaten.

VRAAG JOUW SCHOOLSCAN AAN

TIG Datalab

Daarnaast organiseren wij op 20 april van 14.30 – 16.30 uur een speciaal op het NPO gericht TIG Datalab. Een online-inspiratiemiddag voor en met onze klanten om kennis en ervaringen te delen bij de invulling van het ‘’Deltaplan’’ Nationaal Programma Onderwijs. We laten zien wat wij als TIG voor scholen kunnen betekenen en brengen je graag in gesprek met collega’s over de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs. Onderstaand lees je het programma.

Dit event heeft reeds plaatsgevonden. Heb je nog een vraag? Neem contact met ons op, bel 085-0185150 of mail naar info@tignl.eu.

Programma

  • 14.30- 15:00 uur: Gezamenlijke Opening en Plenaire sessie: de impact van Corona en het maken van de schoolscan. Wij nemen je mee in de opzet en uitkomsten van ons onderzoek naar de impact van Corona, we geven duiding aan het rapport dat je kunt aanvragen en hoe je de gegevens kunt vertalen naar jouw eigen school met de Corona cijferbenchmark van TIG.
  • 15.00-15.30 uur: Workshopronde I
  • 15.30 – 16.00 uur: Plenaire sessie: Leer hoe je met de App’s van TIG de effecten van bewezen effectieve interventies meetbaar kunt maken en blijvend kunt monitoren. Ook bespreken we hoe je kunt onderzoeken waar de meeste winst zit op school als het gaat om de impact van Corona.
  • 16.00-16.30 uur: Workshopronde II
  • 16.30: Gezamenlijke Afsluiting

De doelgroep van deze bijeenkomst zijn bestuurders, rectoren, schoolleiders, afdeling/teamleiders, datacoaches en medewerkers kwaliteitszorg van alle VO-scholen, die bezig zijn met de uitdagingen die de pandemie met zich meebrengt.

Workshops

De workshops zijn een mix van de ondersteuningsmogelijkheden van TIG en haar partners en ruimte voor gesprekken met collega’s van andere scholen. Onderstaand kun je jouw keuze voor de workshops aan ons doorgeven. Vervolgens ontvang je een uitnodiging via de email met links naar de plenaire sessies en de workshops die je hebt uitgekozen.

1.Datafeedback voor leerlingen met het Coaching Dashboard

Leer meer over de inzet van het Coaching Dashboard op de scholen die gestart zijn. We laten zien hoe je als mentor de regie kunt nemen om leerlingen te ondersteunen, tot een plan kan komen om onderwijsvertraging in te lopen en hoe je de voortgang van leerlingen kan monitoren.

2. JIJ! Leerlingvolgsysteem – Bureau ICE

Deze periode staat voor veel scholen in het teken van de ‘schoolscan’ die vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt gevraagd. In deze workshop komen de praktische hulpmiddelen aan bod die het JIJ! Leerlingvolgsysteem (LVS) biedt om deze scan eenvoudig en snel uit te voeren. Het resultaat is een analyse gericht op de leerontwikkeling én de sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling. Deelnemers aan de workshop mogen op hun school een gratis JIJ! LVS-proefperiode gebruiken voor dit doel.

3.Digitaal toetsen – Quayn

In deze sessie zal een demonstratie gegeven worden van de mogelijkheden van digitaal toetsen. We laten zien hoe een cyclus van een voorkennistoets, verschillende leerdoeltoetsen en een eindtoets een compleet beeld geeft van de voortgang van de leerling tot de leerdoelen. Met deze cyclus kun je een groot leereffect sorteren bij leerlingen. Toetsen is namelijk het proces van leren, denken, onthouden en via feedback verder komen. Digitale toetsing maakt het makkelijker deze feedback op maat te leveren en te laten aansluiten in het onderwijs dat daarop volgt.

4. Het Ontwikkel Perspectief Plan als instrument

Steeds meer scholen gebruiken (delen van het) OPP al lang niet meer alleen voor de leerlingen waarbij dat moet, maar zien dit als een nuttig instrument om leerlingen te begeleiden bij hun eigen loopbaan. Wil je meer weten over de ontwikkelingen rondom registratie en inzet van het OPP?

5. Achterstanden wegwerken met persoonlijke leerlijnen in Magister.me

Als leerachterstanden in kaart zijn gebracht, komt daarna de uitdaging om elke leerling op maat aan de slag te laten gaan om deze achterstanden weer in te lopen. Een persoonlijke en overzichtelijke aanpak zijn daarbij voor de leerling cruciaal. En voor de docent moet het goed te managen zijn. Kom kijken naar deze live demo hoe docenten en leerlingen in Magister.me gestructureerd aan de slag gaan én succes ervaringen behalen. Magister.me maakt maatwerk makkelijk. In een half uur laten we u zien hoe we dat doen!

6. SG Were Di: Executieve vaardigheden en vakspecifieke ondersteuning. Meer uren voor kwetsbare leerlingen

Karin Janssen is teamleider van de eerste klassen op het SG Were Di. Karin zet op haar school in op extra studiebegeleiding en executieve vaardigheden. Er wordt vakspecifieke ondersteuning geboden en er worden meer uren op school voor kwetsbare leerlingen georganiseerd. Karin vertelt haar ervaringen en neem je mee in de analyses die ze hiervoor maakt en nodigt je uit om met haar in gesprek te gaan over extra studiebegeleiding organiseren en executieve vaardigheden.

7. ORS Lek en Linge: Wat te doen als het gewoon goed gaat?

Het ORS Lek en Linge heeft eind oktober een vergelijking met eerdere jaren gemaakt om de impact van Corona op het onderwijs in beeld te brengen. Daaruit bleek dat er slechts kleine verschillen waren en grotere verschillen waren te verklaren door PTA en/of lesmethode wijzigingen. Sanne Spijker, Teamleider bovenbouw VWO en datacoach op het ORS Lek en Linge praat je bij. Vooral ook hoe ze data gebuikt om leerlingen te volgen die vorig jaar met twijfel zijn overgegaan en hoe ze onderbuikgevoelens met data weet te bekrachtigen en ontkrachten in haar team.

8. Lyceum Schöndeln: Hoe helpen we leerlingen naar het einde van het schooljaar?

John Klok is datacoach van het Lyceum Schöndeln. Bij John op school wordt ingezet op extra verbetermomenten, een doelweek in de onderbouw om de “nul” situatie te bepalen en wordt er extra externe ondersteuning geboden. John deelt graag zijn ervaringen en is benieuwd wat andere scholen bij deze onderwerpen doen. Daarbij is John de datacoach van school en kan hij ook meer vertellen over de inzet van Data-analyse op school voor de periode tot de zomervakantie.