Skip navigation MENU

NPO: Monitoring en Interventies

Landelijk onderzoek en TIG Schoolmonitor

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een welkome voorziening voor scholen om corona-gerelateerde onderwijsvertraging in te lopen. Ons landelijke onderzoek naar de effecten van corona op het voortgezet onderwijs en vooral de TIG Schoolscan met schoolspecifieke data, werden afgelopen seizoen met groot enthousiasme ontvangen door veel scholen. Ook dit seizoen zetten wij dit traject voort onder de noemer TIG Schoolmonitor. Op die manier kunnen scholen hun leerlingen blijven monitoren en de effecten van interventies evalueren.

Doe mee: verrijk de TIG Schoolmonitor

Help mee ons onderzoek naar de effecten van corona op het vo en interventies in het kader van het NPO uit te breiden! Lees hier hoe je dat doet.

Training en begeleiding

Binnen het NPO bieden wij scholen ondersteuning in het maken van analyses, rapportages en onderzoek. Hoe kunnen wij jou ondersteunen?

Contact

Heb je nog vraag? Neem gerust contact met ons op, bel 085-018 51 50 of mail naar info@tignl.eu.