Skip navigation MENU

Over de Schoolmonitor

De TIG Schoolmonitor is een voortzetting van de TIG Schoolscan en ons onderzoek naar de effecten van Corona op het voortgezet onderwijs. De monitor komt twee à drie keer per jaar uit. Op die manier bieden wij scholen een langdurig cohortonderzoek om de interventies, onderwijsvertraging of -versnelling, zowel landelijk als op school, in beeld te brengen. Naast deze onderzoeksresultaten laten we in dit rapport ook zien hoe je een probleem-en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau kunt maken met de Onderwijs Analyse App op het MMP. Op basis daarvan kun je verder inzoomen op de belangrijkste resultaten van het onderzoek en de vertaalslag maken tot in de klas. Ontving je eerder al de TIG Schoolscan? Dan ontvang je automatisch en kosteloos ook de TIG Schoolmonitor bij verschijning. Hiervoor hoef je dus niets te doen.

Meedraaien in dit traject?

Ontving je de TIG Schoolscan nog niet en wil je met jouw school meedraaien in dit traject? Vraag dan de TIG Schoolmonitor kosteloos aan; hiermee doen we een eerste analyse met schoolspecifieke data, waarna je automatisch meedraait in het vervolgtraject. Vul hieronder je gegevens in.