Skip navigation MENU

TIG Schoolmonitor

De TIG Schoolmonitor is een voortzetting van de TIG Schoolscan en ons onderzoek naar de effecten van Corona op het voortgezet onderwijs. De monitor komt drie keer per jaar uit; twee keer over de gemiddelde cijfers tot dan toe en een keer over de bevorderingsresultaten en de plaatsing in het nieuwe jaar. Op die manier bieden wij scholen een langdurig cohortonderzoek om de interventies, onderwijsvertraging of -versnelling, zowel landelijk als op school, in beeld te brengen. Naast deze onderzoeksresultaten laten we in dit rapport ook zien hoe je een probleem-en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau kunt maken met de Onderwijs Analyse App op het MMP. Op basis daarvan kun je verder inzoomen op de belangrijkste resultaten van het onderzoek en de vertaalslag maken tot in de klas. Ontving je eerder al de TIG Schoolscan? Dan ontvang je automatisch en kosteloos ook de TIG Schoolmonitor. Hiervoor hoef je dus niets te doen.

Ontving je de TIG Schoolscan nog niet en wil je met jouw school meedraaien in dit traject? Vraag dan de TIG Schoolmonitor kosteloos aan; hiermee doen we een eerste analyse met schoolspecifieke data, waarna je automatisch meedraait in het vervolgtraject.

VRAAG DE TIG SCHOOLMONITOR AAN