Skip navigation MENU

Cursus Dagelijkse data voor scholen

Met de cursus Dagelijkse data voor scholen leer je om de – voor jouw rol essentiële – analyses te maken bij effectieve zorg voor leerlingen. Je leert welke informatie je kunt vinden in de Onderwijs Analyse App om datafeedback te betrekken bij het monitoren van de voortgang van cijfers en gedrag, het betrekken van data bij de leerlingbespreking en het controleren van de voortgang het toetsbeleid (PTA). Door de essentiële analyses te plannen in een kwaliteitskalender werk je aan het cyclisch maken van kwaliteitszorg voor leerlingen.

Leerdoel en onderwerpen

Voorafgaand aan de cursus beginnen we met de basisprincipes van de App’s van TIG. In een speciaal ontwikkelde online leeromgeving leer je de basisbediening van de TIG App’s kennen. Handig als je start met het werken met de Onderwijs Analyse App of omdat je je bedieningsvaardigheden wilt opfrissen. Tijdens de eerste bijeenkomst leer je alle essentiële analyses kennen voor het maken van overzichten van cijfers en gedrag. Aan bod komen onder andere: het KPI dashboard, de dynamische cijferlijst, het leerlingdashoard, de Zak/Slaag prognose, PTA Analyse en de analyses voor verzuim, ziekmeldingen, te laat, uitgestuurd en vergeten. Continu bespreken we met elkaar wat de waarde is van de overzichten en analysemogelijkheden om de zorg voor leerlingen, de leerlingbespreking en voortgang van toetsen met data te verrijken. Tijdens de tweede bijeenkomst wisselen we de ervaringen uit en plannen we de essentiële analyses in een data-jaarkalender om dit onderdeel van kwaliteitszorg te borgen. We maken in een digitale tool een planning van de gewenste analyses: met hoe je de analyses kan maken (met instructiefilms), voor wie de analyses zijn en hoe ze worden geduid, besproken, geïnterpreteerd en geëvalueerd. Na deze bijeenkomst is de schooleigen digitale data-jaarkalender gereed voor verdere verspreiding binnen je school.

De doelen van de cursus zijn als volgt:

  • Het leren kennen of opfrissen van de bedieningsvaardigheden in het maken van overzichten en analyses met de Onderwijs Analyse App van TIG
  • Essentiele analyses leren maken van cijfers en gedrag om zorg voor leerlingen, de leerlingbespreking en voortgang van toetsen te voorzien van datafeedback.
  • Het borgen van essentiële analyses met een interactieve kwaliteitskalender waarin de analyses, rolverdeling en bediening van de App worden vastgelegd en afgestemd op de schoolsituatie.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor de schoolleiding (team-, afdelingsleiders en locatiedirecteuren) en data-analisten of datacoaches. Informatiegebruikers vanuit een andere rol kunnen ook aansluiten. Tip: het is ook handig een collega van applicatiebeheer aan te laten sluiten, zodat we direct naar de datakwaliteit kunnen kijken.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de cursus te beschikken over een eigen inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App, omdat je tijdens de cursus direct instellingen personaliseert en analyses maakt en opslaat.

Tijdsinvestering

De cursus beslaat twee dagdelen. Voorafgaand aan de cursus wordt in eigen tijd de online leeromgeving over de basisprincipes van de TIG App’s gemaakt. Afhankelijk van de voorkennis kost dit maximaal een uur.

Locatie

De training wordt op de locatie van school verzorgd. Desgewenst is deze training ook online mogelijk.

Prijs

De investering in deze cursus bedraagt € 1850,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en voor maximaal 12 deelnemers.

Contact

Heb je nog een vraag? Neem contact met ons op, bel 085 018 51 50 of mail naar info@tignl.eu

TRAINING AANVRAGEN

Notabene

Met deze cursus helpen wij scholen op weg die datafeedback willen betrekken bij het volgen en begeleiden van leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Daarmee werk je aan een aantal kwaliteitsgebieden van het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Deze kwaliteitsgebieden hebben we onderstaand op een rijtje gezet:

  • Zicht op ontwikkeling en begeleiding: de school volgt en begeleidt de leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.
  • Extra ondersteuning Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.
  • Toetsing en afsluiting: de toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig. Met name op het onderdeel evaluatie en borging van het uitgevoerde toetsbeleid.
  • Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en Ambitie (KA1, KA2 en KA3).

 

Terug naar Trainingen en Events