Skip navigation MENU

Data-geïnformeerd werken in de vaksectie

Leer hoe je een vaksectie kunt ondersteunen met de overzichten en analysemogelijkheden van MMP.

Met de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App is veel context mee te geven aan het werk van de vaksectie. Hoe staat de sectie er voor binnen het onderwijsresultatenmodel van de Inspectie en de examenbenchmark? Zien we verschillen tussen de cijfers per afdeling, leerjaar en docenten in de afgelopen schooljaren? En als we de examenkandidaten door de jaren heen volgen: hoe zijn de cijfers dan opgebouwd? Met deze training leer je niet alleen welke overzichten en analyses je tot je beschikking hebt om een vaksectie te kunnen ondersteunen met datafeedback, je leert ook hoe je een gesprek met data op kunt bouwen. Geen verantwoording of cijfersturen maar een opbouwend gesprek met ‘let data do the talking’. Je brengt de kennis van de cursus direct in de praktijk doordat je een pilot op je eigen school uitvoert.

Leerdoel en onderwerpen

In deze thematische training leer je hoe je een gesprek met data op kunt bouwen, waarbij je werkt van breed naar smal (van de resultaten binnen het onderwijsresultatenmodel en de examenbenchmark naar verschillen tussen klassen en docenten). Je leert hoe je met de overzichten en analysemogelijkheden van de Onderwijs Resultaten App, de Onderwijs Analyse App, de overzichten van Vensters voor Verantwoording en de Inspectie van het Onderwijs cijfermatige context mee kunt geven in het data-geïnformeerde kwaliteitsgesprek. Je leert hoe je de leden van de vaksectie stap voor stap meeneemt in de analyse, waarbij de vaksectieleden zelf conclusies en verbeteracties kunnen formuleren.

Tijdens het eerste bijeenkomst leer je:

 • De context van school te bepalen: hoe staat de sectie er voor binnen de context van school (o.a. welk beeld heeft de Inspectie van school, hoe staat de sectie er voor binnen de overzichten van Vensters voor Verantwoording).
 • De examenresultaten van de sectie analyseren t.o.v. de landelijke benchmark en t.o.v. andere en vergelijkbare vakken op school.
 • Hoe je overzichten kunt maken voor reflectie op de opbrengsten van afgelopen schooljaren (cijfers, cijferverdeling, verschillen tussen afdeling, leerjaar, docent).
 • Uitwerken van doelen en acties naar een doorgaande lijn op inhoud, doorgaande lijn in toetsing, determinatie en pedagogisch/didactisch handelen.
 • Hoe je kunt aansluiten bij de vragen die in een vaksectie leven en hoe je deze vragen vooraf kunt inventariseren.
 • Een format kennen voor het data-geïnformeerde kwaliteitsgesprek en krijg je een voorbeeldpresentatie mee waar je een pilot mee kunt uitvoeren om ervaring op te bouwen met ‘let data do the talking’.

Tijdens de tweede bijeenkomst:

 • Wisselen we ieders ervaringen uit met het data-geïnformeerde kwaliteitsgesprek met de vaksectie. Zo leer je ook van andere deelnemers en zie je elkaars uitwerkingen terugkomen.
 • Leer je overzichten en analysemogelijkheden kennen om vervolgvragen te beantwoorden, onder andere:
  • Hoe je een cohort kunt maken van bijvoorbeeld de examenkandidaten (hoe zijn de cijfers tot stand gekomen van een groep leerlingen door de jaren heen).
  • Hoe je verschillen tussen toetsen kunt analyseren.
  • Hoe je vergelijkingen tussen cijfers kunt maken.
  • Hoe je eigen rapportages kunt bouwen.
 • Leer je de opbouw en een format kennen voor het tweede gesprek dat je met de vaksectie kunt voeren.
 • Leer je de theorie achter de gespreksvoering kennen (progressiegericht werken).

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor data-analisten, datacoaches, afdeling-/teamleiders en bestuursfunctionarissen onderwijskwaliteit, die werken met de Onderwijs Analyse App en Onderwijs Resultaten App. Deze training gaat specifiek in op overzichten en analysemogelijkheden van de MMP-apps voor de vaksectie. We koppelen dit aan een praktijksituatie: je leert om de overzichten en analysemogelijkheden in een data-geïnformeerd kwaliteitsgesprek bespreekbaar te maken.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de training te beschikken over een inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App. Ook is het handig dat je kunt inloggen in het managementdeel van Vensters voor Verantwoording.

Duur

De landelijke training data-geïnformeerd werken in de vaksectie wordt in twee dagdelen gegeven. Tussentijds voer je een pilot uit door het data-geïnformeerde kwaliteitsgesprek bij minimaal een vaksectie uit te proberen.

Datum/tijd

Houd onze website in de gaten voor nieuwe data of neem hierover contact met ons op.

Locatie

Trainingscentrum Amersfoort, Van Asch van Wijckstraat 55 in Amersfoort. Wij adviseren om met de trein te komen. De locatie is op 5 min. loopafstand van station Amersfoort. Mocht je ervoor kiezen om met de auto te komen, dan kun je betaald parkeren in een van de omliggende parkeergarages.

Prijs

De training kost € 555,- per persoon voor twee dagdelen (vrijgesteld van BTW).  Doorgang van deze training vindt plaats bij voldoende inschrijvingen.

Contact

Heb je vragen? Neem contact met ons op, bel 085 018 51 50 of mail naar info@tignl.eu

TRAINING OP LOCATIE AANVRAGEN

 

Terug naar Trainingen en Events