Skip navigation MENU

Verkorte cursus Data-geïnformeerd werken

Met deze online leergang leer je essentiële overzichten en analyses maken en bespreken we wat er komt kijken bij het voeren van data-geïnformeerde gesprekken en het cyclisch werken aan onderwijskwaliteit. Je leert welke informatie je kunt vinden in de Onderwijs Analyse App om datafeedback te betrekken bij het monitoren van de voortgang van cijfers en gedrag, het betrekken van data bij de leerlingbespreking, het controleren van de voortgang van toetsen en het maken van overzichten voor teams en vaksecties. Enerzijds leer je de essentiële overzichten en analyses uit onze App kennen om je dagelijks werk effectiever te kunnen doen. Anderzijds staan ook data-geïnformeerde gespreksvaardigheden en het ontwikkelen van een schooleigen kwaliteitskalender op het programma.

Onderwerpen

Voorafgaand aan de online leergang beginnen we met de basisprincipes van de Apps van TIG. In een speciaal ontwikkelde online leeromgeving leer je de basisbediening van de TIG Apps kennen. Handig als je start met het werken met de Onderwijs Analyse App of als je je bedieningsvaardigheden wilt opfrissen. Tijdens de volgende online bijeenkomsten leer je alle essentiële analyses kennen voor het maken van overzichten van cijfers en gedrag. Aan bod komen onder andere: het KPI dashboard, de dynamische cijferlijst, het leerlingdashboard, de Zak/Slaag prognose, Periode-analyse, Toetsanalyses en de analyses voor verzuim, ziekmeldingen, te laat, uitgestuurd en vergeten. Continue bespreken we met elkaar wat de waarde is van de overzichten en analysemogelijkheden om de zorg voor leerlingen, de leerlingbespreking en voortgang van toetsen met data te verrijken. Afhankelijk van de geleerde analyses en het nut ervan binnen je eigen school leer je om de ‘datawerkzaamheden’ te plannen in een kwaliteitskalender. We maken in een digitale tool een planning van de gewenste analyses: hoe je de analyses kunt maken (met instructiefilms), voor wie de analyses zijn en hoe ze worden geduid, besproken, geïnterpreteerd en geëvalueerd. Na deze bijeenkomst is de schooleigen digitale data-jaarkalender gereed voor verdere verspreiding binnen je school. Zo werk je direct aan de borging van de mogelijkheden van datafeedback binnen een kwaliteitszorgcyclus.

Leerdoelen

 • Het leren kennen of opfrissen van de bedieningsvaardigheden in het maken van overzichten en analyses met de Onderwijs Analyse App van TIG
 • Essentiele analyses leren maken van cijfers en gedrag om zorg voor leerlingen, de leerlingbespreking en voortgang van toetsen en data-geïnformeerde gesprekken met teams en vaksecties te voorzien van datafeedback.
 • Het borgen van essentiële analyses met een interactieve kwaliteitskalender waarin de analyses, rolverdeling en bediening van de App worden vastgelegd en afgestemd op de schoolsituatie.
 • Weten wat er toe doet bij het voeren van data-geïnformeerde gesprekken.
 • Met deze leergang leer je hoe je achterstanden en – ontwikkeling van leerlingen kunt monitoren met de Onderwijs Analyse App, zodat je de interventies van je schoolplan of schoolscan (NPO) kunt monitoren.

Doelgroep

Deze online leergang is bedoeld voor alle gebruikers van de Onderwijs Analyse App die in een korte tijd essentiële analyses willen leren maken en snel aan de slag willen met data-geïnformeerde gespreksvoering en het maken van een kwaliteitskalender. Dit kunnen zowel ondersteuners, datacoaches en leidinggevenden van een school zijn.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de leergang te beschikken over een eigen inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App, omdat je tijdens de cursus direct instellingen personaliseert en analyses maakt en opslaat.

Tijdsinvestering

De online leergang beslaat uit zeven leermomenten van anderhalf uur. Als eerste leer je zelfstandig en in eigen tijd de basisprincipes van de TIG Apps kennen. In de volgende zes online bijeenkomsten worden analyses gemaakt en wordt de kwaliteitskalender opgebouwd.

 • De basisprincipes van de Apps van TIG. Afhankelijk van je voorkennis kost deze online leerervaring je maximaal anderhalf uur.
 • Bijeenkomst 1: de basisprincipes van de TIG Apps, de visie op het werken met data op school, datakwaliteit en het KPI dashboard.
 • Bijeenkomst 2: dynamische cijferlijst, zak/slaagprognose en het leerlingdashboard. Opslaan van instellingen met bladwijzers. Overzichten maken voor de leerlingbespreking.
 • Bijeenkomst 3: reflectie op geleerde overzichten en bruikbaarheid op school. Vergelijkingen maken, periode-analyse, vaksectieoverzichten en de plaats van data- analyse binnen het data-geïnformeerde werken.
 • Bijeenkomst 4: Toetsanalyses en de analyses voor verzuim, ziekmeldingen, te laat, uitgestuurd en vergeten.
 • Bijeenkomst 5: reflectie op geleerde overzichten en bruikbaarheid op school. Koppeling van relevante analyses aan de kwaliteitskalender.
 • Bijeenkomst 6: uitwisseling ervaringen kwaliteitskalender en samenwerking aan onderwijskwaliteit op alle niveaus (data-geïnformeerde gespreksvoering en het ontwikkelen van eigenaarschap).

Data en tijden

De verkorte cursus Data-geïnformeerde kwaliteitscultuur start op 7 juni 2022, de volgende bijeenkomsten vinden plaats op 28 juni, 13 september, 4 oktober, 1 november en 22 november. Allen van 15:00-16:30 uur.

Prijs

De investering in deze online leergang bedraagt € 950,- per persoon, vrijgesteld van BTW. Elke tweede deelnemer van dezelfde schoolorganisatie betaalt € 750,- per persoon. Doorgang van de online leergang vindt plaats bij voldoende aanmeldingen.

Contact

Heb je nog een vraag? Neem contact met ons op, bel 085 018 51 50 of mail naar info@tignl.eu

AANMELDEN VOOR CURSUS

Notabene

Met deze cursus helpen wij scholen op weg die datafeedback willen betrekken bij het volgen en begeleiden van leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Daarmee werk je ook aan een aantal kwaliteitsgebieden van het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Deze kwaliteitsgebieden hebben wij hieronder op een rijtje gezet:

 • Zicht op ontwikkeling en begeleiding: de school volgt en begeleidt de leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.
 • Extra ondersteuning: Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.
 • Toetsing en afsluiting: de toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig. Met name op het onderdeel evaluatie en borging van het uitgevoerde toetsbeleid.
 • Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en Ambitie (KA1, KA2 en KA3).

Terug naar Trainingen en Events