Skip navigation MENU

Financieel App – De diepte in

Deze training is het vervolg op de training ‘Financieel App – Aan de slag’ en is bedoeld voor functionarissen die op school verantwoordelijk zijn voor de (periodieke) financiële analyses en rapportages of specialist zijn op het gebied van managementinformatie.

Leerdoel

Tijdens deze training gaan we dieper in op de mogelijkheden van de Financieel App. Er is aandacht voor de uitgebreide analyse- en rapportagemogelijkheden, het verder uitdiepen van de financiële indicatoren en je krijgt een goed beeld van de configuratie- en autorisatiemogelijkheden. Op deze manier ben je bovendien in staat jouw school en andere gebruikers beter kunnen ondersteunen in het gebruik van de Financieel App.

Niveau: data-analist

Kenmerkend voor de informatieanalist is zijn adviserende of faciliterende rol in de organisatie, richting schoolbestuur, team- of afdelingsleiders. Dat betekent het maken van periodieke rapportages of vragen uit de praktijk vertalen naar onderzoeksvragen en die met behulp van het MMP toetsen.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de training te beschikken over een inlogaccount voor de Financieel App. Daarnaast is het een vereiste dat je de training ‘Financieel App – Aan de slag’ hebt gevolgd.

Onderwerpen

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 Geavanceerde analysemogelijkheden
 Uitdieping indicatoren
 Uitleg configuratie- en autorisatiemogelijkheden
 Inzet standaardrapportages
 Kennisdeling tussen gebruikers (praktijkcases)