Skip navigation MENU

HR App – De diepte in

Deze training is het vervolg op de training ‘HR App – Aan de slag’ en is bedoeld voor functionarissen die op school verantwoordelijk zijn voor de (periodieke) HR-analyses en rapportages of specialist zijn op het gebied van managementinformatie.

Leerdoel

Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van de HR App. Er is aandacht voor de uitgebreide analyse- en rapportagemogelijkheden. Je krijgt een goed beeld van de configuratie- en autorisatiemogelijkheden en het toevoegen van normen en begrotingscijfers. Daarmee ben je niet alleen in staat zelf het optimale uit de HR App te halen. Je kunt ook andere gebruikers binnen jouw organisatie beter ondersteunen in het gebruik van de HR App.

Niveau: data-analist

Kenmerkend voor de informatieanalist is zijn adviserende of faciliterende rol in de organisatie, richting schoolbestuur, team- of afdelingsleiders. Dat betekent het maken van periodieke rapportages of vragen uit de praktijk vertalen naar onderzoeksvragen en die met behulp van het MMP toetsen.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de training te beschikken over een inlogaccount voor de HR App. Daarnaast is het een vereiste dat je de training ‘HR App – Aan de slag’ hebt gevolgd.

Onderwerpen

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 Geavanceerde rapportage- en analysemogelijkheden
 Uitdieping HR-indicatoren
 Uitleg configuratie- en autorisatiemogelijkheden
 Mogelijkheden voor het toevoegen van de normen en begroting

Terug naar Trainingen en Events