Skip navigation MENU

Maak je eigen Covid-monitor

Maak op basis van landelijke bevindingen en analyses met de Onderwijs Analyse App en Onderwijs Resultaten App op het MMP, een Covid-rapportage van de eerstejaars VO-leerlingen bij jou op school. Met deze rapportage bepaal je vervolgens wat de risicogroepen zijn en kun je deze groepen monitoren.

Leerdoel

In deze training leer je om het effect van Covid-19 op eerstejaars VO-leerlingen bij jou op school inzichtelijk te maken. Samen met de landelijke bevindingen die wij beschikbaar stellen, levert dit een concrete Covid-rapportage op.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor ervaren gebruikers van de Onderwijs Analyse App en Onderwijs Resultaten App op het MMP.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de online training te beschikken over een inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App, omdat je tijdens de training direct analyses maakt.

Onderwerpen en trainingsopzet

Deze training geven wij komend jaar drie keer. Iedere trainingsdag heeft een eigen focus:

2 februari 2021: Plaatsing in het VO

23 maart 2021: Schoolprestaties in de eerste helft van het jaar

5 oktober 2021: Bevordering aan  het einde van het jaar

Je ontvangt van ons een Word-sjabloon, dat voor een deel reeds door ons is gevuld met landelijke bevindingen en analyses rondom het focusonderwerp. Gedurende de trainingsdag vul je dit aan met je schooleigen bevindingen.

Een trainingsdag verloopt als volgt:

  • Van 9.30 tot 10:30 uur volg je de training online. Je krijgt een toelichting op de rapportage en leert de eerste analyses in MMP maken.
  • Vervolgens ga je zelf – offline – aan de slag met de analyses. Je verzamelt de belangrijkste bevindingen en vertaalt die naar vervolgvragen en -analyses. Je vult je rapportage met de analyses uit MMP en schrijft daarbij je toelichting.
  • Van 12.30 tot 13.30 uur melden de deelnemers zich weer aan voor het middagdeel. Gezamenlijk bespreken we de eerste bevindingen. Vervolgens leer je hoe je groepen risicoleerlingen kunt identificeren, volgen en vergelijken.
  • Hierna ga je met je eigen data aan de slag en richt je voor jezelf risicogroepen in MMP in, zodat je die vanaf nu moeiteloos kunt monitoren. Je verzamelt informatie over deze leerlingen voor je rapportage.
  • Om 15:30 uur melden alle deelnemers zich weer aan voor het laatste blok van de online training. We bespreken de bevindingen tot nu toe en gaan in op de analyses die je de komende tijd kunt maken om de situatie op jouw school te volgen.
  • Om 16:30 uur beëindigen we de online training.

Je kunt je aanmelden voor één specifieke trainingsdag óf je direct inschrijven voor alle drie de trainingsdagen. Na iedere trainingsdag heb je de beschikking over je eigen Covid-rapportage incl. de landelijke bevindingen over het betreffende focusonderwerp. Uiteraard biedt het volgen van alle drie de trainingsdagen een volledig beeld van zowel de landelijke bevindingen als eigen analyses rondom het effect van Covid-19 op de eerstejaars leerlingen van jouw school.

Locatie

Deze training verzorgen wij online. Je ontvangt vlak voor aanvang een MS Teams-uitnodiging om deel te kunnen nemen.

Prijs

€ 195,- per persoon per trainingsdag. Indien je je direct inschrijft voor alle drie de trainingsdagen, dan betaal je € 495,- per persoon voor alle drie de dagen. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW. Doorgang van de online training vindt plaats bij voldoende aanmeldingen.

AANMELDEN VOOR TRAINING

Terug naar Trainingen en Events