Skip navigation MENU

MMP Scan

Wil je fundamenteler kijken naar stuurinformatie in jouw organisatie? Dan biedt de MMP Scan uitkomst. Voor de MMP Scan worden zowel de huidige als de gewenste werkwijze in kaart gebracht. Op basis daarvan doen wij gerichte aanbevelingen voor effectievere inzet van stuurinformatie voor je organisatie.

Voor maximale betrouwbaarheid maakt de MMP Scan gebruik van meerdere bronnen:

Analyse jaarplan en actuele rapportages
Analyse huidige gebruik MMP
Interview met 3 medewerkers

Zo krijg je inzicht in het huidige gebruik, maar wordt ook de route uitgezet naar de gewenste situatie. Uiteraard met haalbare stappen en SMART geformuleerde doelstellingen.

Bij uitstek geschikt als nulmeting van de huidige werkwijze

Door het informatiemanagement van de school langs verschillende dimensies te analyseren, ontstaat een helder beeld van de status quo. De MMP Scan is daarmee bij uitstek geschikt als nulmeting van de huidige werkwijze.

Onze consultants verwerken de bevindingen in een rapportage inclusief aanbevelingen en presenteren deze op locatie.

MMP SCAN AANVRAGEN