Skip navigation MENU

Online leerlingbespreking houden met de overzichten van MMP

Gezien de genomen maatregelen rondom het Corona-virus, is samenkomen met collega’s voor een leerlingbespreking op dit moment geen optie. De situatie vraagt scholen om de leerlingbespreking online te houden. Omdat veel collega’s waarschijnlijk hun lessen online verzorgen hoeven we je niets meer uit te leggen over de middelen die je daarvoor in zou kunnen zetten. Wel kunnen we je leren welke overzichten in de Onderwijs Analyse App voor je klaarstaan om de leerlingbespreking voor te bereiden, uit te voeren en gerichte vervolgacties te kunnen monitoren.

Leerdoel en onderwerpen

In deze online training leer je hoe je het verzamelen en bespreken van gegevens voor de leerlingbespreking met het MMP vereenvoudigt, zodat je tijdens een online meeting de overzichten uit de Onderwijs Analyse App live kunt delen met collega’s. Geen onduidelijkheden of lijsten doornemen vooraf, maar een versie van de waarheid tijdens je online meeting.

Tijdens deze training gaan we in op:

  • De mogelijkheden van het leerlingdashboard en het leerlingoverzicht in de voorbereiding van de leerlingbespreking. Zodat de mentor en team-/ afdelingsleider op basis van data een hun klassen kunnen voorbespreken.
  • Het inzetten van het leerlingdashboard en het leerlingoverzicht tijdens de online leerlingbespreking om met een aantal klikken inzicht te krijgen in de klas als geheel en de (bespreek)leerlingen in het bijzonder.
  • Het in beeld brengen van risicoleerlingen en topleerlingen om prioritering aan te brengen in bespreekgevallen ter voorbereiding van de bespreking.
  • Verdiepende analyses met LVS toetsen (waar mogelijk).

Tijdens de training verkennen we de mogelijkheden die het MMP biedt om de leerlingbespreking effectief voor te bereiden en uit te voeren. We wisselen met elkaar uit hoe je dit via een pilot kunt invoeren en geven tips om de eerste stappen te zetten binnen je schoolorganisatie.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor deelnemers die werken met de Apps op het MMP.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de online training te beschikken over een inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App, omdat je tijdens de training direct analyses maakt.

Duur

De training Online leerlingbespreking met de overzichten van MMP wordt in twee dagdelen gegeven.

Datum/tijd

Houd onze website in de gaten voor nieuwe data of neem hierover contact met ons op.

Locatie

Deze training verzorgen wij online. Je ontvangt vlak voor aanvang een uitnodiging om deel te nemen aan de online training.

Prijs

€ 195,- per persoon. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Doorgang van deze online training vindt plaats bij voldoende aanmeldingen.

Contact

Heb je vragen? Neem contact met ons op, bel 085 018 51 50 of mail naar info@tignl.eu

Terug naar Trainingen en Events