Skip navigation MENU

Optimale inzet lente- of zomerschool

Met lente- of zomerscholen bied je leerlingen die anders zouden blijven zitten, alsnog de kans om over te gaan naar het volgende leerjaar. De overheid subsidieert € 450,- per VO-leerling voor het zelf organiseren of uitbesteden van een lente- of zomerschool. De subsidie-aanvraag dient vóór 8 maart ingediend te zijn. Maar hoe pak je een lente- of zomerschool goed aan en hoe zorg je voor een goed resultaat?

Leerdoel

In de landelijke training Optimale inzet lente- of zomerschool, word je door de trainer meegenomen in dit traject. Het aangeven van het aantal leerlingen bij de subsidie-aanvraag op basis van een prognose is één. De mogelijkheden van de lente- of zomerschool zo goed mogelijk benutten is twee. Hoe zorg je ervoor dat de juiste leerlingen optimaal van deze mogelijkheden kunnen profiteren?

Onderwerpen

Tijdens deze bijeenkomst leer je:

  • Verschillende ervaringen kennen van deelnemers bij de lente- en/of zomerschool.
  • Welke gegevens nodig zijn voor de subsidie-aanvraag.
  • Te bepalen voor welke afdelingen of leerjaren de middelen uit de subsidie de meeste winst kunnen opleveren, afhankelijk van het type school en de opbrengsten van school.
  • De leerlingen te selecteren die de meeste potentie hebben om met de lente- en/of zomerschool alsnog over te kunnen gaan.
  • Voor welk(e) vak(ken) deze leerlingen de meeste kans hebben om alsnog over te kunnen gaan. Dit is afhankelijk van de huidige cijferlijsten, in combinatie met bijvoorbeeld de scores van Cito en gegevens uit het gedrag van leerlingen. Je leert overzichten te maken die je kunt bespreken met een afdelingsleider of mentor op school.
  • Patronen aan te wijzen. Welke groepen leerlingen en vakken zorgen voor leerlingen die achterblijven? Dit levert naast een gerichte aanpak ook stuurinformatie voor school op. De lente- en/of zomerschool geeft een eenmalige boost aan de resultaten van de leerlingen. Hoe kun je ook structureel werken aan het monitoren van leerlingen en het verlenen van gerichte zorg aan risicoleerlingen?
  • Het organiseren van de lente- en/of zomerschool. Het mobiliseren van leerlingen en docenten of het uitbesteden bij een externe organisatie.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor deelnemers die werken met het MMP.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de training te beschikken over een inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App, omdat je tijdens de training direct analyses maakt.

Duur

De landelijke training Optimale inzet lente- of zomerschool wordt in een dagdeel gegeven.

Datum/Tijd

Voor deze training is nog geen landelijke bijeenkomst gepland. Neem voor alternatieven contact met ons op.

Locatie

Trainingscentrum Amersfoort, Van Asch van Wijckstraat 55 in Amersfoort. Deze locatie is zowel met de auto als met de trein goed te bereiken. Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabij gelegen parkeergarage en vanaf station Amersfoort loop je in circa 5 min. naar het trainingscentrum.

Prijs

€ 355,- per persoon, voor een dagdeel. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Doorgang van deze training vindt plaats bij voldoende inschrijvingen.

Contact

Heb je vragen? Neem contact met ons op, bel 085 018 51 50 of mail naar info@tignl.eu