Skip navigation MENU

Maak je Schoolscan in 1 dag compleet

De gratis TIG Schoolscan geeft school inzicht in jouw schoolresultaten van 2015 tot nu, afgezet tegen een landelijke benchmark. Maak je Schoolscan verder compleet door in te zoomen op aandachtspunten die voor jouw school relevant zijn.

Leerdoel

In deze training leer je aandachtspunten uit de TIG Schoolscan te prioriteren en de bijbehorende verdiepende analyses te maken in de Onderwijs Analyse App. Ook leer je de onderwijsresultaten te monitoren om onderwijsvertraging en onderwijsacceleratie in beeld te brengen en bij te sturen. We stellen doelen voor de korte en lange termijn. Daarmee heb je een gedegen voorbereiding voor het schoolprogramma van het Nationaal Programma Onderwijs voor de komende jaren in handen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor ervaren gebruikers van de Onderwijs Analyse App op het MMP.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de online training te beschikken over een inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App, omdat je tijdens de training direct analyses maakt.

Trainingsopzet

Je ontvangt van ons de TIG Schoolscan in een Word-sjabloon, dat voor een deel reeds door ons is gevuld met landelijke en schooleigen analyses. Tijdens de trainingsdag vul je dit aan met je eigen bevindingen uit de Onderwijs Analyse App.

De trainingsdag verloopt als volgt:

  • Van 9.30 tot 10:30 uur volg je de training online. Je krijgt een toelichting op de Schoolscan en leert de eerste analyses in MMP maken.
  • Vervolgens ga je zelf – offline – aan de slag met de analyses. Je verzamelt de belangrijkste bevindingen en vertaalt die naar vervolgvragen en -analyses. Je vult je Schoolscan met de analyses uit MMP en schrijft daarbij je toelichting.
  • Van 12.30 tot 13.30 uur melden de deelnemers zich weer aan voor het middagdeel. Gezamenlijk bespreken we de eerste bevindingen. Vervolgens leer je hoe je risico’s (afdelingen, vakken en leerlingen) kunt identificeren, monitoren en vergelijken.
  • Hierna ga je met je eigen data aan de slag en richt je voor jezelf risicogroepen in MMP in, zodat je die vanaf nu moeiteloos kunt monitoren. Je verzamelt informatie over deze leerlingen voor je Schoolscan.
  • Om 15:30 uur melden alle deelnemers zich weer aan voor het laatste blok van de online training. We bespreken de bevindingen tot nu toe en gaan in op de analyses die je de komende tijd kunt maken om de situatie op jouw school te volgen. We stellen met elkaar een plan van aanpak op voor de toekomst als input voor het schoolprogramma van het NPO.
  • Om 16:30 uur beëindigen we de online training.

Datum

Houd onze website in de gaten voor nieuwe data of neem hierover contact met ons op.

Locatie

Deze training verzorgen wij online. Je ontvangt vlak voor aanvang een MS Teams-uitnodiging om deel te kunnen nemen.

Prijs

€ 295,- per persoon, vrijgesteld van BTW. Doorgang van de online training vindt plaats bij voldoende aanmeldingen.

Contact

Heb je vragen? Neem contact met ons op, bel 085 018 51 50 of mail naar info@tignl.eu

Terug naar Trainingen en Events