Skip navigation MENU

Sturen op kwaliteit

Met deze online leergang leer je als leidinggevende in het onderwijs om te sturen op kwaliteit en de voortgang van het Nationaal Programma Onderwijs te monitoren. Je leert om de – voor jouw rol essentiële – analyses te maken bij effectieve zorg voor leerlingen. Je leert welke informatie je kunt vinden in de Onderwijs Analyse App om datafeedback te betrekken bij het monitoren van de voortgang van cijfers en gedrag, het betrekken van data bij de leerlingbespreking, het controleren van de voortgang van toetsen en het maken van overzichten voor teams en vaksecties. Enerzijds zijn dit analyses om als leidinggevende te kunnen sturen op onderwijskwaliteit, anderzijds sluiten deze analyses aan om – ten tijde van het Nationaal Programma Onderwijs – de effecten van beleid en interventies zichtbaar te kunnen maken.

Onderwerpen

Voorafgaand aan de leergang beginnen we met de basisprincipes van de Apps van TIG. In een speciaal ontwikkelde online leeromgeving leer je de basisbediening van de TIG Apps kennen. Handig als je start met het werken met de Onderwijs Analyse App of omdat je je bedieningsvaardigheden wilt opfrissen. Tijdens de volgende online bijeenkomsten leer je alle essentiële analyses kennen voor het maken van overzichten van cijfers en gedrag. Aan bod komen onder andere: het KPI dashboard, de dynamische cijferlijst, het leerlingdashboard, de Zak/Slaag prognose, Periode-analyse, Toetsanalyses en de analyses voor verzuim, ziekmeldingen, te laat, uitgestuurd en vergeten. Continue bespreken we met elkaar wat de waarde is van de overzichten en analysemogelijkheden om de zorg voor leerlingen, de leerlingbespreking en voortgang van toetsen met data te verrijken. Afhankelijk van de geleerde analyses en de geselecteerde interventies uit het NPO leer je om de ‘datawerkzaamheden’ te plannen in een kwaliteitskalender. We maken in een digitale tool een planning van de gewenste analyses: hoe je de analyses kunt maken (met instructiefilms), voor wie de analyses zijn en hoe ze worden geduid, besproken, geïnterpreteerd en geëvalueerd. Na deze bijeenkomst is de schooleigen digitale data-jaarkalender gereed voor verdere verspreiding binnen je school. Zo werk je direct aan de borging van de mogelijkheden van datafeedback binnen een kwaliteitszorgcyclus.

Leerdoelen

 • Het leren kennen of opfrissen van de bedieningsvaardigheden in het maken van overzichten en analyses met de Onderwijs Analyse App van TIG
 • Essentiele analyses leren maken van cijfers en gedrag om zorg voor leerlingen, de leerlingbespreking en voortgang van toetsen en datageïnformeerde gesprekken met teams en vaksecties te voorzien van datafeedback.
 • Het borgen van essentiële analyses met een interactieve kwaliteitskalender waarin de analyses, rolverdeling en bediening van de App worden vastgelegd en afgestemd op de schoolsituatie.
 • In deze training leer je achterstanden en – ontwikkeling van leerlingen te monitoren met de Onderwijs Analyse App, zodat je de interventies van je schoolplan of schoolscan (NPO) kunt monitoren.

Doelgroep

Deze online leergang is bedoeld voor de schoolleiding (leerlingcoördinatoren, teamleiders en afdelingsleiders). Informatiegebruikers vanuit een andere leidinggevende rol kunnen uiteraard ook aansluiten.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de leergang te beschikken over een eigen inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App, omdat je tijdens de cursus direct instellingen personaliseert en analyses maakt en opslaat.

Tijdsinvestering

De online leergang beslaat uit zes online leermomenten van anderhalf uur. Tijdens de eerste bijeenkomst leer je de basisprincipes van de TIG Apps. In de volgende vijf bijeenkomsten worden analyses gemaakt en wordt de kwaliteitskalender opgebouwd.

 • Bijeenkomst 1: basisprincipes van de TIG Apps en het KPI dashboard.
 • Bijeenkomst 2: dynamische cijferlijst en het leerlingdashboard. Opslaan van instellingen.
 • Bijeenkomst 3: reflectie op geleerde overzichten en mogelijkheden van monitoren interventies NPO. Eigenaarschap mentoren en vakdocenten vergroten. Periode-analyse en de Zak/Slaag prognose.
 • Bijeenkomst 4: Toetsanalyses en de analyses voor verzuim, ziekmeldingen, te laat, uitgestuurd en vergeten.
 • Bijeenkomst 5: reflectie op geleerde overzichten en mogelijkheden van monitoren interventies NPO. Koppeling van relevante analyses aan de kwaliteitskalender.
 • Bijeenkomst 6: uitwisseling ervaringen kwaliteitskalender en samenwerking aan onderwijskwaliteit op alle niveaus (datageïnformeerde gespreksvoering).

Data en tijden

Houd onze website in de gaten voor nieuwe data of neem hierover contact met ons op.

Prijs

De investering in deze online leergang bedraagt € 950,- per persoon, vrijgesteld van BTW. Elke tweede deelnemer van dezelfde schoolorganisatie betaalt € 750,- per persoon. Doorgang van de online leergang vindt plaats bij voldoende aanmeldingen.

Contact

Heb je nog een vraag? Neem contact met ons op, bel 085 018 51 50 of mail naar info@tignl.eu

Notabene

Met deze cursus helpen wij scholen op weg die datafeedback willen betrekken bij het volgen en begeleiden van leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Daarmee werk je naast het monitoren van het NPO ook aan een aantal kwaliteitsgebieden van het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Deze kwaliteitsgebieden hebben wij hieronder op een rijtje gezet:

 • Zicht op ontwikkeling en begeleiding: de school volgt en begeleidt de leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.
 • Extra ondersteuning: Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.
 • Toetsing en afsluiting: de toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig. Met name op het onderdeel evaluatie en borging van het uitgevoerde toetsbeleid.
 • Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en Ambitie (KA1, KA2 en KA3).

Deze leergang is zeer geschikt om in korte tijd alle relevante analyses rond de impact van Corona te kunnen leren maken. Zo leer je de interventies in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs te monitoren en de impact op het onderwijs met data zichtbaar te maken.