Skip navigation MENU

Teamplan maken met MMP

Teamplannen, schoolplannen of afdelingsplannen maken met MMP.

Leer hoe je een team-, school-, of afdelingsplan kunt verrijken met de overzichten en analysemogelijkheden van MMP. Met de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App is veel context mee te geven aan plannen van scholen, teams en afdelingen. Hoe staat de afdeling er voor binnen het onderwijsresultatenmodel van de Inspectie en hoe scoren de vakken binnen het team op de examenbenchmark? Zien we verschillen tussen de cijfers per afdeling, leerjaar en docenten in de afgelopen schooljaren? En als we de leerlingen door de jaren heen volgen: hoe zijn de cijfers dan opgebouwd? Zit er een cijferkloof tussen de onderbouw en bovenbouw? Met deze training leer je om de doelen en acties van een docententeam met cijfers te onderbouwen. Van onderbuik naar onderbouwd.

Leerdoel en onderwerpen

In deze thematische training leer je hoe je met de overzichten en analysemogelijkheden van de Onderwijs Resultaten App, de Onderwijs Analyse App, de overzichten van Vensters voor Verantwoording en de Inspectie van het Onderwijs cijfermatige context mee kunt geven aan het team-, school-, of afdelingsplan. Je gaat dezelfde dag met analyses en overzichten naar huis. Je hebt een voorbeeld teamplan gekregen en deels uitgewerkt met de data van je eigen team. Het teamplan kan dienen om binnen je eigen sectie en de school te communiceren.

Tijdens deze training leer je:

  • De context van school te bepalen: hoe staat het team of de afdeling er voor binnen de context van school (o.a. welk beeld heeft de Inspectie van school, hoe staat de school er voor binnen de overzichten van Vensters voor Verantwoording).
  • De examenresultaten van je afdeling te analyseren t.o.v. de landelijke benchmark.
  • Hoe je analyses kunt maken van leerlingstromen op school.
  • Hoe je overzichten kunt maken voor reflectie op de opbrengsten van afgelopen schooljaar (cijfers, cijferverdeling, verschillen tussen afdeling, leerjaar, docent).
  • Overzichten te maken en trends te analyseren van verzuim van leerlingen, op tijd in de les arriveren, verwijderingen, boeken vergeten en huiswerk vergeten.
  • Hoe je een cohort kunt maken van een groep leerlingen (Bijvoorbeeld: hoe zijn de cijfers tot stand gekomen van de vierde klas leerlingen door de jaren heen).
  • Hoe je risicogroepen binnen de school (opstroom, afstroom, doubleren) kunt vinden en monitoren.
  • Uitwerken van doelen en acties naar een doorgaande lijn op inhoud, doorgaande lijn in toetsing, determinatie en pedagogisch/didactisch handelen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor data-analisten, datacoaches, afdelings- of teamleiders en bestuursfunctionarissen onderwijskwaliteit, die werken met de Onderwijs Analyse App en Onderwijs Resultaten App. Deze training gaat specifiek in op overzichten en analysemogelijkheden van de MMP-apps voor de teams, de school of de afdeling. We koppelen dit aan een praktijksituatie: het maken van een teamplan.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de training te beschikken over een inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App. Ook is het handig dat je kunt inloggen in het managementdeel van Vensters voor Verantwoording.

Duur

De landelijke training Teamplan maken met MMP wordt in een dag gegeven.

Datum/tijd

Houd onze website in de gaten voor nieuwe data of neem hierover contact met ons op.

Locatie

Trainingscentrum Amersfoort, Van Asch van Wijckstraat 55 in Amersfoort. Wij adviseren om met de trein te komen. De locatie is op 5 min. loopafstand van station Amersfoort. Mocht je ervoor kiezen om met de auto te komen, dan kun je betaald parkeren in een van de omliggende parkeergarages.

Prijs

De training kost € 555,- per persoon voor een dag (vrijgesteld van BTW).  Doorgang van deze training vindt plaats bij voldoende inschrijvingen.

Contact

Heb je vragen? Neem contact met ons op, bel 085 018 51 50 of mail naar info@tignl.eu

TRAINING OP LOCATIE AANVRAGEN

 

Terug naar Trainingen en Events