Skip navigation MENU

Trainingen & Workshops

Het gebruik van data voor sturing en onderbouwing is binnen het onderwijs relatief nieuw. Hetzelfde geldt voor de ervaring met instrumenten voor data-analyse, zoals het MMP of Qlik. Hoewel iedereen overtuigd is van de toegevoegde waarde, vergt het zorgvuldige en hoogwaardige begeleiding van het management en de gebruikers.

Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning aan voor concrete toepassing van data in de dagelijkse praktijk. Praktijkgerichte trainingen voor het vergroten van kennis en vaardigheden; inspiratiesessies om praktijkervaringen te delen; en begeleidingstrajecten om nieuwe, efficiënte manieren van werken te borgen in de organisatie. Zo helpen onze consultants je bij het realiseren van je doelstellingen.

Inspiratie- en trainingsevents

Inspiratiesessies organiseren wij voor en met onze klanten om kennis en ervaringen te delen. Meestal gecombineerd met een netwerklunch en training die aansluit op het onderwerp van de inspiratiesessie. Uiteraard is het ook mogelijk om één van beide onderdelen te volgen. Wij verwelkomen je graag bij onze inspiratie- en trainingsevents.

Op 31 januari vinden voor VO en MBO inspiratiesessies plaats over het Management Dashboard.

Op 20 februari vindt voor VO een inspiratie- en trainingsevent plaats over de Kwaliteitscholen plug-in.

Onderwijs Analyse App – Aan de slag

De training Onderwijs Analyse App – Aan de slag is bedoeld voor nieuwe gebruikers van de App, of voor bestaande gebruikers die hun kennis en vaardigheden willen opfrissen. Een landelijke cursusdag is ideaal wanneer slechts één of twee personen binnen je organisatie deze training willen volgen. Wil je met meer mensen de training volgen of deze toespitsen op jouw situatie, dan kunnen wij deze training ook bij jullie op locatie verzorgen. Op de onderstaande data vinden er landelijke cursusdagen plaats.

8 maart in Ede

18 april in Ede

Onderwijs Analyse App – De diepte in

Deze training is het vervolg op de training ‘Onderwijs Analyse App- Aan de slag’ en is bedoeld voor de medewerkers die betrokken zijn bij het verzamelen en analyseren van data op het gebied van onderwijskwaliteit. Bijvoorbeeld de taakhouder of coördinator kwaliteitszorg. Een landelijk cursusdag is ideaal wanneer één of twee personen binnen de organisatie deze training willen volgen. Wil je met meer mensen de training volgen of deze toespitsen op jouw situatie, dan kunnen wij deze training ook bij je op locatie verzorgen.

Op de onderstaande data vindt er een landelijke cursusdag plaats.

8 maart in Ede

18 april in Ede

MMP – Datakwaliteit

Met de training ‘MMP – Datakwaliteit’ leren applicatiebeheerders Magister in korte tijd stapsgewijs de datakwaliteit te controleren en optimaliseren. Hierbij leren zij welke aanpassingen in Magister ervoor zorgen dat de kwaliteit van de data wordt verhoogd en zijn zij op de hoogte van de vereiste data en registratie om het inspectie verantwoordingskader te kunnen berekenen. Zo beschikken zij binnen drie uur over de kennis en kunde om voortaan zelfstandig verbeterslagen door te voeren en over te dragen binnen de organisatie.