Skip navigation MENU

Prognose maken van het onderwijsresultatenmodel in 2023

Met de prognosefunctionaliteit van de Onderwijs Resultaten App peil je snel en eenvoudig de onderwijsopbrengsten van 2023 tot op leerlingniveau. Zo bereken je de opbrengstenkaart nog een jaar verder vooruit. Het resultaat geeft je inzicht in de verwachte opbrengsten op het moment dat bijsturen tijdens het lopende schooljaar nog mogelijk is.

Leerdoel

In deze online training leer je analyseren met de prognosefunctionaliteit van de Onderwijs Resultaten App. Je maakt in een dag een ingevulde en geanalyseerde prognose. Je hebt daarmee een document om binnen de school te kunnen communiceren; zo kun je de scores van het onderwijsresultatenmodel van 2023 bespreekbaar maken.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor data-analisten, datacoaches, afdeling-/teamleiders en bestuursfunctionarissen onderwijskwaliteit, die werken met de Onderwijs Analyse App en Onderwijs Resultaten App.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de online training te beschikken over een inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App.

Onderwerpen

Tijdens deze training leer je:

  • Het onderwijsresultatenmodel van de Inspectie kennen en hoe deze berekeningen tot stand komen.
  • Hoe je gedurende het schooljaar op gezette tijden (bijvoorbeeld na de rapportperiode) een prognose kunt maken van de onderwijsopbrengsten van het volgende schooljaar.
  • Hoe je met de overzichten cijferlijst en zak/slaag prognose de studievoortgangsprognose van een leerling bepaalt en verwerkt in de prognosefunctionaliteit van de Onderwijs Resultaten App.
  • Hoe je de gegevens uit de prognose kunt analyseren op het niveau van leerjaren, klassen, niveaus en vakken om zo te bepalen wat goed gaat en waar de winst zit op school als het gaat om het bijsturen binnen de te verwachten resultaten van de Onderwijsinspectie.
  • Hoe je het werken met prognoses structureel in kunt bedden in de schoolorganisatie.

Met deze training werk je aantoonbaar aan de kwaliteitsgebieden OP2 zicht op ontwikkeling en begeleiding en KA1 zicht op de kwaliteit van het onderwijs uit het waarderingkader van de Inspectie.

Duur

De training Prognose maken van het onderwijsresultatenmodel in 2023 wordt in een dag gegeven. Van 9.30 tot 11:30 uur volg je de training online; je leert hoe je op basis van de huidige cijfers van leerlingen een prognose kunt maken van het onderwijsresultatenmodel met de Onderwijs Resultaten App. Vervolgens ga je zelf – offline – aan de slag met het invullen van de prognose. Om 15:00 uur melden alle deelnemers zich weer aan voor het volgende blok van de online training. Gezamenlijk maken we een analyse van de ingevulde prognose en bespreken we de acties die je als school uit kunt zetten om de resultaten van de prognose om te zetten tot effectieve zorg voor leerlingen. Om 16:30 uur beëindigen we de online training.

Datum/tijd

Houd onze website in de gaten voor nieuwe data of neem hierover contact met ons op.

Locatie

Deze training verzorgen wij online. Je ontvangt vlak voor aanvang een MS Teams-uitnodiging om deel te nemen aan de online training.

Prijs

€ 355,- per persoon. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Doorgang van deze online training vindt plaats bij voldoende aanmeldingen.

Terug naar Trainingen en Events