Skip navigation MENU

Werken met prognoses

Met de Kwaliteitscholen plug-in peil je snel en eenvoudig de onderwijsopbrengsten tot op leerlingniveau. Via de plugin komt deze data automatisch beschikbaar in de Onderwijs Resultaten App en bereken je de opbrengstenkaart nog een jaar verder vooruit. Het resultaat geeft je inzicht in de verwachte opbrengsten op het moment dat bijsturen nog mogelijk is.

Leerdoel

In deze thematische training maak je kennis met deze toepassing en leer je hoe je het onderwijsresultatenmodel van de inspectie kunt inzetten om het onderwijs te verbeteren en gericht zorg kunt verlenen aan risicoleerlingen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor data-analisten.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de training te beschikken over een inlogaccount voor de Onderwijs Resultaten App, waarop de Kwaliteitscholen plug-in is aangesloten.

Onderwerpen

Tijdens deze cursus leer je:

  • Het onderwijsresultatenmodel van de inspectie kennen en hoe deze berekeningen tot stand komen.
  • Hoe je gedurende het schooljaar op gezette tijden (bijvoorbeeld na de rapportperiode) een prognose kunt maken van de
    onderwijsopbrengsten.
  • Hoe je de gegevens uit de prognose kunt analyseren op het niveau van leerjaren, klassen, niveaus en vakken om zo te bepalen wat goed gaat en waar de winst zit op school.
  • Hoe je het werken met prognoses structureel in kunt bedden in de schoolorganisatie.

Deze training bestaat uit twee trainingsmomenten.Tussentijds voer je een pilot uit in de eigen schoolcontext. Met deze cursus werk je aantoonbaar aan de kwaliteitsgebieden OP2 zicht op ontwikkeling en begeleiding en KA1 zicht op de kwaliteit van het onderwijs uit het waarderingkader van de inspectie.

Duur

Je volgt de training Werken met prognoses in twee dagdelen.

Datum/tijd

Houd onze website in de gaten voor nieuwe data of neem hierover contact met ons op.

Locatie

Trainingscentrum Amersfoort, Van Asch van Wijckstraat 55 in Amersfoort. Deze locatie is zowel met de auto als met de trein goed te bereiken. Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabij gelegen parkeergarage en vanaf station Amersfoort loop je in circa 5 min. naar het trainingscentrum.

Prijs

€ 555,- per persoon voor twee dagdelen. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Doorgang van deze training vindt plaats bij voldoende inschrijvingen.

 

TRAINING OP LOCATIE AANVRAGEN

Terug naar Trainingen en Events