Skip navigation MENU

Werken met prognoses

Met de prognosefunctionaliteit van de Onderwijs Resultaten App peil je snel en eenvoudig de onderwijsopbrengsten tot op leerlingniveau. Bereken de opbrengstenkaart nog een jaar verder vooruit. Het resultaat geeft je inzicht in de verwachte opbrengsten op het moment dat bijsturen nog mogelijk is.

Leerdoel

In deze online training leer je analyseren met de prognosefunctionaliteit van de Onderwijs Resultaten App. Je maakt in een dag een ingevulde en geanalyseerde prognose. Je hebt daarmee een document om binnen de school te kunnen communiceren.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor data-analisten, datacoaches, afdeling-/teamleiders en bestuursfunctionarissen onderwijskwaliteit, die werken met de Onderwijs Analyse App en Onderwijs Resultaten App.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de online training te beschikken over een inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App.

Onderwerpen

Tijdens deze training leer je:

  • Het onderwijsresultatenmodel van de Inspectie kennen en hoe deze berekeningen tot stand komen.
  • Hoe je gedurende het schooljaar op gezette tijden (bijvoorbeeld na de rapportperiode) een prognose kunt maken van de onderwijsopbrengsten.
  • Hoe je de gegevens uit de prognose kunt analyseren op het niveau van leerjaren, klassen, niveaus en vakken om zo te bepalen wat goed gaat en waar de winst zit op school.
  • Hoe je het werken met prognoses structureel in kunt bedden in de schoolorganisatie.

Met deze training werk je aantoonbaar aan de kwaliteitsgebieden OP2 zicht op ontwikkeling en begeleiding en KA1 zicht op de kwaliteit van het onderwijs uit het waarderingkader van de Inspectie.

Duur

De online training Werken met prognoses wordt in een dag gegeven.

Datum/tijd

De online training Werken met prognoses vindt plaats op 15 april 2020 van 9:30-16:30 uur.

Locatie

Deze training verzorgen wij online. Je ontvangt vlak voor aanvang een uitnodiging om deel te nemen aan de online training.

Prijs

€ 355,- per persoon voor twee dagdelen. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Doorgang van deze online training vindt plaats bij voldoende aanmeldingen.

 

AANMELDEN VOOR TRAINING

Terug naar Trainingen en Events