Skip navigation MENU

Hoger Onderwijs

Hogescholen en universiteiten beschikken over veel systemen ter ondersteuning van een breed scala aan primaire en secundaire processen. Hoe houd je grip op je informatiehuishouding en kun je data omzetten in betekenisvolle informatie die besluitvorming ondersteunt? Met onze oplossingen wordt informatie uit verschillende bronsystemen op een eenduidige manier beschikbaar gemaakt voor heldere analyses.

Aanmeldtrends in beeld

De Studielink Management Informatie App voorziet Colleges van Bestuur, faculteitsdirecties en beleidsmedewerkers wekelijks met actuele informatie over het aantal inschrijfverzoeken en het aantal (nieuwe) studenten voor het komende studiejaar. Deze applicatie toont indicatoren zoals de aanmeldtrend van de eigen instelling ten opzichte van het landelijk beeld. Ook biedt het intuïtief de mogelijkheid om langs verschillende invalshoeken zoals sector, opleiding en vorm te analyseren. De applicatie is door ons ontwikkeld in opdracht van Stichting Studielink, maakt gebruik van QlikView technologie en is als cloudoplossing beschikbaar via een beveiligd webportaal.

ONTDEK DE VOORDELEN VAN DEZE APP

Stuurinformatie via onze standaard Apps en op maat

Verschillende HO-instellingen werken voor meer grip op de bedrijfsvoering met onze standaardoplossingen voor HR en financiën. Met de Apps is het eenvoudig analyseren en benchmarken zonder wachttijd, waardoor je direct aan de slag kunt. Bovendien worden gegevens dagelijks bijgewerkt. Niet iedere instelling staat echter voor dezelfde uitdagingen en informatiebehoeften verschillen. Zodoende bieden wij instellingen naast onze standaardoplossingen ook ondersteuning bij het ontsluiten van informatie over specifieke thema’s, waaronder:

Studenttevredenheid
Management Dashboards
Prestatie indicatoren
Arbeidsmarktrelevantie
(macro-)doelmatigheid

Benieuwd wat wij kunnen betekenen?

Fundamentele beslissingen vragen om cijfermatige onderbouwing. Die onderbouwing leveren wij. Met standaard Apps waar mogelijk en met oplossingen op maat waar nodig. Nieuwsgierig of speelt er specifiek vraagstuk? We helpen je graag met de volgende stap naar een efficiëntere en verbeterde bedrijfsvoering.

APPS VOOR HET HO