Skip navigation MENU

Primair Onderwijs

Schoolbesturen hebben de verantwoordelijk het best mogelijke onderwijs te bieden met adequate opbrengsten. Het op orde hebben van de financiën en gedegen personeelsbeleid zijn absolute voorwaarden voor goed onderwijs. Goede en efficiënte besteding van beschikbare middelen en verantwoording daarvan is een belangrijke taak van het bestuur.

Daarbij hoort een goede inrichting en uitvoering van HR(M) met aandacht voor thema’s op het gebied van onder andere formatie, verzuim, professionalisering, beloning en strategische personeelsplanning. Makkelijker gezegd dan gedaan. Onze Apps voor het Primair Onderwijs faciliteren hierbij. Besturen en individuele scholen zijn ‘in control’ en beter in staat om belangrijke beslissingen cijfermatig te onderbouwen en beleid te formuleren en te toetsen.

Maak bedrijfsvoering ‘smart’

Als onderwijsspecialist met ruime ervaring in het PO, hebben wij bij veel scholen de bedrijfsvoering ‘smart’ gemaakt. Dit houdt in dat de scholen – met het gebruik van ons HR en Financieel dashboards – stuurinformatie op het gebied van bedrijfsvoering voor zich laten werken. Met als resultaat:

Betere planning- en controlcyclus door een koppeling van beleid en middelen
Integraal grip op bedrijfsvoering: van school tot op bestuursniveau
Efficiency in rapportage en verantwoordingsproces (o.a. marap, jaarverslag, sociaal jaarverslag)
Optimale inzetbaarheid en lager ziekteverzuim personeel
Geen discussies over de juistheid van gegevens
Beter in staat onderwijskundige doelstellingen te realiseren

Benieuwd wat wij kunnen betekenen?

Wil je fundamentele beslissingen niet enkel op gevoel, maar ook met cijfermatige onderbouwing nemen? Maak dan gebruik van onze stuurinformatie-oplossingen op het gebied van financiële zaken en personeelsbeleid. Nieuwsgierig? Bekijk onze verschillende apps voor het PO of neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en zet de eerste stap naar slimmere bedrijfsvoering.

APPS VOOR HET PO