Skip navigation MENU

Geplaatst op 02-09-2019 in Nieuwsarchief, VO.

Optimaliseer in 3 stappen de MMP-datakwaliteit

Garbage in, garbage out. Iedereen die met data werkt, kent deze uitspraak. Hoe goed je analyses ook zijn, zonder de juiste data zijn uitkomsten niet betrouwbaar. Toch staat datakwaliteit in de praktijk meestal niet bovenaan het prioriteitenlijstje. En dat is niet zo vreemd: het op orde brengen hiervan klinkt als een flinke klus. Want waar begin je? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? En hoe zorg je ervoor dat de datakwaliteit ook op orde blijft? In 3 stappen helpen we je graag op weg om de datakwaliteit in Magister op orde te krijgen, zodat je MMP-overzichten en – analyses betrouwbaar zijn.

Stap 1: doelen stellen

We zullen er geen doekjes om winden, het verbeteren van de datakwaliteit kost nou eenmaal tijd. En tijd is schaars. De gouden regel ‘weten wat je wilt meten’ biedt uitkomst. Wat speelt er binnen jouw school? Welke analyses ga je maken en welke data heb je hiervoor nodig? Is er een locatie die onvoldoende scoort of dreigt te scoren, dan heeft de registratie van de vervolgopleiding en het basisschooladvies van leerlingen prioriteit. Wil je sturen op onderwijstijd en verzuim, dan is een juiste registratie van agenda- en roosteritems van belang.

Kortom: stel doelen en begin klein. Door af te bakenen welke gegevens voor jouw school van belang zijn, blijft het optimaliseren van de datakwaliteit te overzien. Bovendien voorkom je zo ook verrassingen bij het maken van analyses.

Stap 2: meten en verbeteren

Als de doelen eenmaal helder zijn, is het tijd om te meten hoe het gesteld is met de datakwaliteit. Hiervoor zijn binnen het MMP al veel hulpmiddelen beschikbaar. Onder het menu ‘Help’ vind je het scherm ‘Datakwaliteit’. Op dit scherm zie je per onderdeel of indicator welke gegevens van belang zijn en of deze volledig zijn. Bijvoorbeeld: is er voor alle leerlingen een basisschooladvies ingevoerd. Helaas kan de vlag nog niet helemaal uit als de score op 100% staat. Deze score geeft aan dat de registratie compleet is, maar laat nog niet zien of alles juist gevuld is. Dit deel, het controleren van de juistheid, kost meer tijd en discipline. Maar zoals bij de meeste klusjes, als je eenmaal bezig bent valt het vaak best mee.

Heb je in kaart waar nog winst te behalen is? In de beheerdershandleiding vind je per thema de juiste registratie voor het MMP en hoe je bijvoorbeeld eenvoudig de VG-cijfers kunt koppelen.

Stap 3: datakwaliteit borgen

Als de datakwaliteit eenmaal op orde is, wil je dit ook zo houden. Dit vraagt om een structurele aanpak. De meeste datavervuiling komt immers door missende of onjuiste registraties. Zonder duidelijke afspraken hierover blijft het dweilen met de kraan open. Datakwaliteit is dan ook geen project maar een proces. De echte winst behaal je als datakwaliteit onderdeel wordt van de werkwijze. Onlangs kwamen we een voorbeeld tegen van een school die hiervoor een datakwaliteit-plan had gemaakt. Het 5WH1 model is een goede leidraad voor het opstellen van zo’n een datakwaliteit-plan.

Wat: Wat wil je verbeteren? Hoe gaat het nu?

Wie: Wie heb je nodig (applicatiebeheerder, leerlingadministratie, roostermaker, docenten etc.)? Wie leggen de registraties vast? Wie houdt regie en is eindverantwoordelijk voor de datakwaliteit?

Waar: Waar gebeurt het?

Wanneer: Wanneer moet het gebeuren (eenmalig, continu)? Zijn er deadlines, bijv. de VG-cijfers moeten uiterlijk eind september zijn ingericht?

Waarom: Waarom is dit belangrijk?

Hoe: Hoe moet de registratie/handeling uitgevoerd worden? De beheerdershandleiding kan je hierbij helpen.

Wil je zeker weten dat je het nieuwe schooljaar met de juiste data in MMP van start gaat? Volg samen met andere applicatiebeheerders de training MMP Datakwaliteit op 12 september in Amersfoort.

AANMELDEN LANDELIJKE TRAINING MMP DATAKWALITEIT