Skip navigation MENU

Kwalitatieve optimalisatieslag in stuurinformatievoorziening

Geplaatst op 23-01-2018 in MBO, Nieuwsarchief.

De succesvolle inzet van stuurinformatie-oplossingen gaat verder dan het aansluiten van een App. Een goede inrichting van de techniek, het vastleggen van het gebruik in processen en gebruikers ondersteunen om het werken met stuurinformatie te verankeren in de werkzaamheden, zijn belangrijke succesfactoren. TIG helpt instellingen een meer data-gedreven beleid te voeren en zo optimaal rendement uit data en onze Qlik-oplossingen te halen.

Een integrale aanpak is wenselijk als je stuurinformatie wilt laten werken voor je organisatie”, aldus Maarten van der Hoek van TIG. “Wij hebben aandacht voor mens én techniek. Zo kun je door gesprekken met eindgebruikers bijvoorbeeld zorgen voor grote betrokkenheid in de organisatie en bredere acceptatie van oplossingen.

Optimaliseer je Qlik-gebruik in 4 stappen
TIG helpt MBO instellingen hun informatievoorziening te optimaliseren. Afhankelijk van de wensen en uitdagingen van je organisatie kan een traject uit de volgende stappen bestaan:

1. Gebruiksanalyse
In eerste instantie wordt bekeken hoe de informatievoorziening momenteel is ingericht. Daarnaast kan middels het standaard Qlikview Governance dashboard een beeld worden gevormd welke gebruiker tot op welk niveau de beschikbare managementinformatie gebruikt.

2. Documentatie-inventarisatie
Vervolgens nemen we beschikbare documentatie door en voeren we gesprekken met de verschillende vertegenwoordigers. Dat dient als leidraad in het vervolgtraject.

3. Inventarisatiesessies
In een vervolggesprek met gebruikersgroepen kunnen de eisen en wensen van gebruikers verder worden geïnventariseerd.

4. Advies en plan van aanpak
De uitkomst van de voorgaande stappen wordt samengevat in een advies met bijbehorend plan van aanpak. Concreet en voorzien van een indicatieve tijdsplanning zodat de optimalisatie vervolgens stapsgewijs gerealiseerd kan worden.

Valt er bij jullie ook nog winst te behalen? Lees over onze ondersteuningsmogelijkheden of standaard dienstenpakketten.