Skip navigation MENU

Overzicht Apps

Onderwijs Analyse App

Sturen op basis van actuele prestaties en cijfers van leerlingen. Met de Onderwijs Analyse App is onderwijsstuurinformatie altijd binnen handbereik. Deze standaardoplossing voor het VO is eenvoudig toe te spitsen op de rol van de gebruiker. Zo heeft iedereen met verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit handvatten voor sturing en is er maar één versie van de waarheid.

Onderwijs Resultaten App

De Onderwijs Resultaten App berekent het inspectieoordeel voor een instelling op basis van eigen gegevens. Daardoor heb je indicatoren waar de inspectie op beoordeelt maanden eerder in beeld. Bijsturen is dan nog mogelijk. Het gesprek met de inspectie gaat niet over mogelijke oorzaken, maar over het gekozen verbetertraject.

Kwaliteitscholen plugin

Voeg met de Kwaliteitscholen plugin ‘zachte’ onderzoeksdata over tevredenheid toe aan ‘harde’ resultaten uit de Onderwijs Analyse App en Onderwijs Resultaten App. Dat geeft extra context en uitgebreidere analysemogelijkheden in deze Apps. Zo kun je zelf rapportages op basis van (gecombineerde) data samenstellen.

Financieel App

Met de Financieel App is verantwoordinginformatie en financiële verslaglegging met een druk op de knop voorhanden. Monitor wettelijke indicatoren, analyseer uitputting van budgetten, onderzoek waar overschrijdingen vandaan komen en open bijbehorende facturen rechtstreeks vanuit de App.

scherm met visualisatie van HR cijfers

HR App

Met de HR App analyseer je eenvoudig uiteenlopende HR-componenten. Van ziekteverzuim en formatie tot aan opleidingen en bevoegdheden. Zo is de HR App een krachtig hulpmiddel om strategie en beleid op te stellen ten aanzien van personeel.

SHRM App

Strategische HRM (SHRM) gaat in op de verwachte ontwikkelingen in het personeelsbestand op de middellange termijn. De SHRM App combineert HR- en onderwijsdata om inzicht te geven in deze ontwikkelingen. Zo heb je bijvoorbeeld realtime inzage in het aandeel bevoegd gegeven lessen en beschik je over een prognose van de toekomstige personeelsbehoefte.

Eduarte App

Het meetbaar en inzichtelijk maken van de onderwijsprestaties is een belangrijk aandachtspunt voor veel instellingen. Met de Eduarte App heb je op elk gewenst moment toegang tot alle relevante onderwijsstuurinformatie. Kant-en-klare interactieve dashboards met waardevolle informatie over alle belangrijke onderwijskundige aandachtsgebieden.

MBO Resultatenbox NG

Met de MBO Resultatenbox NG is relevante verantwoordingsinformatie per opbrengstjaar binnen handbereik. De kant-en-klare dashboards bieden direct een overzicht van je prestaties op de belangrijkste landelijke kengetallen. Daarmee is alle informatie voor het voeren van een inhoudelijk gesprek met de inspectie voorhanden.

Management Dashboard

Als bestuurder of lid van de schoolleiding heb je een integrale verantwoordelijkheid en dus behoefte aan integrale stuurinformatie. Het Management Dashboard voorziet daarin. Het Management Dashboard wordt namelijk gevoed met data uit verschillende Apps. Vervolgens presenteert en combineert het Management Dashboard deze gegevens. Zo ontstaat er een oplossing met integrale stuurinformatie.

JOB Monitor App

Studenttevredenheid is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van onderwijs. De JOB Monitor App biedt een overzicht van de resultaten van het grootste landelijke studenttevredenheidsonderzoek. Analyseer de resultaten tot op thema- of vraagniveau en breng trends in beeld door meerdere onderzoeksjaren te bekijken. Zo signaleer je waar ruimte is voor verbetering.

Studielink Management Informatie App

De Studielink Management Informatie App is een standaardoplossing voor het Hoger Onderwijs. De oplossing geeft Colleges van Bestuur, faculteitdirecties en beleidsmedewerkers informatie over het aantal inschrijfverzoeken en het aantal (nieuwe) studenten voor het komende studiejaar.

Xedule connector

Het hebben van goede onderwijslogistieke stuurinformatie is cruciaal. Ontsluit gegevens uit je Xedule-omgeving razendsnel met de Qlik Xedule connector. Deze connector – inclusief QlikView-document met basisvisualisaties – vormt de toolbox voor de ontwikkeling van je eigen onderwijslogistiek-oplossing. Analyseer gegevens over faciliteiten, onderwijstijd, roosters en (meerjaren)planning.