Skip navigation MENU

Prognosticeer opbrengstenkaart 2019

Geplaatst op 20-03-2018 in Nieuwsarchief, VO.

Direct sturen op het verbeteren van resultaten dankzij een prognose van het Inspectie-oordeel 2019. Begin 2018 is deze functionaliteit ontwikkeld in samenwerking met de Willibrord Stichting en Kwaliteitscholen. 

Om te komen tot een prognose voegt Willibrord via de Kwaliteitscholen plug-in de verwachte onderwijspositie van de leerlingen op 1 oktober 2018 toe aan de Onderwijs Resultaten App. Daarmee wordt de prognose van het Inspectie-oordeel voor 2019 berekend. “Omdat het verwachte oordeel al gedurende het schooljaar bekend is, is er nog gelegenheid om heel gericht bij te sturen”, aldus Richard Spithoven van de Willibrord Stichting. “In plaats van inzicht achteraf kun je sturen op het toekomstig resultaat.” 

Speciaal voor het in gebruik nemen van deze functionaliteit is de landelijke training ”Werken met prognoses’’ opgezet. Kwaliteitsmedewerkers en analisten leren hierin onder andere de verschillende aanleidingen voor het maken van prognoses.

Meer info en aanmelden ”Werken met prognoses”