Skip navigation MENU

Snel analyseren van examendata in MMP

Geplaatst op 12-06-2018 in Nieuws, VO.

Op 13 juni 2018 om 8.00 uur worden de definitieve normeringen voor de vmbo-, havo- en vwo-examens bekend gemaakt. Vanaf 14 juni kun je aan de slag met het analyseren en beoordelen van de resultaten in de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App op het MMP.

In onderstaand overzicht lees je de meest voorkomende vragen rondom het analyseren en beoordelen van de examenresultaten op het MMP. Staat je vraag er niet tussen? Neem contact op met onze afdeling Support en Services.

Wil je op korte termijn je kennis opfrissen? Volg dan de landelijke MMP-examentraining op 27 juni in Ede.

 

APP

Welke App kan ik beste gebruiken voor analyses van examenresultaten?
De Onderwijs Analyse App biedt hier de meeste mogelijkheden voor. Hier zijn alle SE en CE cijfers in te zien, evenals benchmarks, percentielen en slagingspercentages. Enkele handige schermen zijn:

 • Cijfers – Examencijfers benchmark. Percentielen per schoolsoort en vak zijn hier in te zien over verschillende dimensies
 • Cijfers – Examencijfers analyse. De SE- en CE-cijfers en hun onderlinge verschil zijn hier te zien. Ook is voor SE en CE een benchmark inzichtelijk.
 • Rapportage – Rapportage. Onder het kopje Voorbeelden staan enkele handige bladwijzers:
  – Examenresultaten per afdeling
  – Examenresultaten per basisschooladvies
  – Examenresultaten per vak
  – Slagingspercentages

 

PERCENTIELEN

Waar kan ik de percentielen bekijken?
Dat kan op het scherm Cijfers – Examencijfers benchmark. Ook zijn de percentielen op Rapportage – Rapportage als meetwaarde op te roepen.

Wat is het verschil tussen percentiel per vak en percentiel per schoolsoort?
Bij het percentiel per schoolsoort worden alle afzonderlijk behaalde CE-cijfers per schoolsoort opgeteld en gedeeld door het aantal cijfers.Vervolgens wordt in de benchmark gekeken hoeveel scholen een lager score hebben en hoeveel scholen een betere score hebben. Het percentiel geeft als het ware de plaats van de school in de totale rij aan. Hoe hoger het percentiel, hoe beter. Een percentielscore is altijd tussen 0 en 100. Een score van 30 betekent dat 70% van de scholen beter scoort dan jij. Net als bij de benchmark per schoolsoort, wordt bij het percentiel per schoolsoort geen rekening gehouden met de samenstelling van de vakkenpakketten. Ieder cijfer weegt even zwaar, of dat nu voor Nederlands of voor Spaans is.
Het percentiel per vak houdt wel rekening met het vak waarvoor het CE-cijfer behaald is. Zo wordt het percentiel per vak voor Spaans alleen berekend over scholen die CE-cijfers hebben voor Spaans.
Richtlijn: voor analyses op afdelingsniveau: kies percentiel per schoolsoort. Voor analyses op vakniveau: kies percentiel per vak (en zorg dat de dimensie ‘Vak’ dan ook geselecteerd is).

SE-CIJFERS

Waar blijven mijn SE-cijfers? Ik zie ze niet in de OAA.
SE cijfers zijn pas zichtbaar nadat er ook een CE cijfer is. Tot die tijd geeft de meetwaarde ‘Gem. SE’ dus geen resultaat. De SE-cijfers zijn echter wel inzichtelijk via de dimensie Cijfertype (selecteer SE) en de meetwaarde ‘Gemiddeld cijfertype’.

Waarom zie ik voor LO en CKV geen cijfers?
Voor die vakken wordt het SE-resultaat geregistreerd als O/V/G (onvoldoende / voldoende / goed). Op die vakken zijn dus geen numerieke analyses mogelijk.

SLAGINGSPERCENTAGES

Hoe wordt het slagingspercentage berekend?
Wij hanteren dezelfde berekening als Vensters voor Verantwoording en die luidt:
: aantal geslaagde examenkandidaten / totaal aantal examenkandidaten,
waarbij:
– aantal geslaagde examenkandidaten = het aantal examenkandidaten met het bevorderingsresultaat ‘Geslaagd’ in Magister
– totaal aantal examenkandidaten = het aantal leerlingen dat is begonnen aan het centraal schriftelijk eindexamen en dat minimaal in één vak examen heeft gedaan. Uitgezonderd:
– Teruggetrokken, zowel tussentijds als voortijdig
– Gespreid examen (1e deel)
– Deelexamen
– Geëxamineerd in voorlaatste leerjaar

 

RAPPORTAGES

Zijn er rapportages beschikbaar die ik snel kan oproepen om de examenresultaten te analyseren?
Ja, die zijn te vinden onder Rapportage – Rapportage, onder het kopje Voorbeelden:

– Examenresultaten per afdeling
– Examenresultaten per basisschooladvies
– Examenresultaten per vak
– Slagingspercentages
Voor analyses op vaksectie / vakdocent niveau is de pdf rapportage ‘Docent 2 – examencijfers’ ook zeer geschikt.

Waarom zijn sommige cijfers in de meetwaarde Gem. SE cursief?
Het cijfer Gem. SE is cursief als voor dit vak geen CE gedaan wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij maatschappijleer of de rekentoets.

 

RAPPORTAGE-MEETWAARDEN

Welke meetwaarden kan ik gebruiken op tabblad Rapportage en wat betekenen ze?

Gem. CE: gemiddelde van de CE cijfers

Gem. SE: gemiddelde van de SE cijfers van alle vakken waarin eindexamen is gedaan. Het cijfer Gem. SE is cursief als voor dit vak geen CE gedaan wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij maatschappijleer of de rekentoets.

Leerlingen CE examen #: aantal leerlingen dat deelgenomen heeft aan het examen voor een CE-vak . Voor deze leerlingen geldt:
– Telt mee met officiële gegevens
– Is niet teruggetrokken voor het examen
– Is niet uitgeschreven voor 31 mei
– Doet geen gespreid examen
– Doet geen vroegtijdig examen
– Heeft niet al zijn of haar vakken op ‘buiten – beschouwing laten’ staan.
– Heeft voor tenminste 1 vak een CE-cijfer
Deze meetwaarde is in combinatie met de dimensie Vak te gebruiken om vakken te tellen die een CE-cijfer hebben. Vakken als LO en maatschappijleer tellen dus niet mee in deze meetwaarde.

Leerlingen examen #: aantal leerlingen dat deelgenomen heeft aan het examen voor een CE- vak óf een vak met alleen SE (zoals LO of maatschappijleer). Voor deze leerlingen geldt:
– Telt mee met officiële gegevens
– Is niet teruggetrokken voor het examen
– Is niet uitgeschreven voor 31 mei
– Doet geen gespreid examen
– Doet geen vroegtijdig examen
– Heeft niet al zijn of haar vakken op ‘buiten beschouwing laten’ staan.
– Heeft voor tenminste 1 vak een CE-cijfer
Deze meetwaarde is in combinatie met de dimensie Vak te gebruiken om vakken te tellen waarvoor een CE- en/of SE-cijfer is.

Leerlingen examen behaald #: aantal geslaagde examenkandidaten. Voor deze leerlingen geldt:
– Telt mee met officiële gegevens
– Is niet teruggetrokken voor het examen
– Is niet uitgeschreven voor 31 mei
– Doet geen gespreid examen
– Doet geen vroegtijdig examen
– Heeft niet al zijn of haar vakken op ‘buiten beschouwing laten’ staan.
– Heeft voor tenminste 1 vak een CE-cijfer
– Heeft het bevorderingsresultaat ‘Geslaagd’

Onvoldoende SE %: aantal onvoldoende SE cijfers / totaal aantal SE cijfers van de vakken waarin eindexamen is gedaan.

Percentiel CE per schoolsoort: positie op grond van behaald resultaat, percentielscore op basis van gemiddeld examencijfer per schoolsoort. Vergelijkbaar met de berekening van de Inspectie.

Percentiel CE per vak: positie op grond van behaalde resultaat. Deze berekening is geschikt voor analyses op vakniveau

Slagingspercentage: Leerling examen behaald # / Leerlingen slagingspercentage # Dit is overeenkomstig de definitie die Vensters voor Verantwoording hanteert.

Verschil SE-CE: afgeronde SE cijfers minus het afgeronde CE cijfer.

Verschil CE Benchmark: verschil tussen het Gemiddeld CE cijfer en de CE benchmark

Verschil SE Benchmark: verschil tussen het Gemiddeld SE cijfer en de SE benchmark