Skip navigation MENU

Geplaatst op 12-09-2017 in Nieuwsarchief, VO.

Stad & Esch vertelt: Tijdig zicht op verantwoordingsinformatie

Op 31 oktober vertelt Peter de Visser, directeur-bestuurder van Stad & Esch over de wijze waarop zij omgaan met stuur- en verantwoordingsinformatie en het ontwikkelen van een meer datagedreven beleid. Aansluitend verzorgen wij een training ‘Werken met het inspectiekader’. Naast de ins- en outs van de Onderwijsresultaten App is er ook aandacht voor het vormgeven en monitoren van eigen ambities. Die staan centraal in het vernieuwde toezicht.

Het nieuwe inspectiekader geeft scholen de ruimte om zelf invulling te geven aan eigen ambities. Het toezicht op ‘bestuurlijke kwaliteit’ brengt met zich mee dat scholen moeten kunnen rapporteren over hun prestaties op dat vlak. Welke ambities heeft u, welke stappen onderneemt u om dat te realiseren en hoe houdt u zicht op de resultaten?

Tijdens deze inspiratiesessie hoort u van directeur-bestuurder Peter de Visser hoe Stad & Esch dit in praktijk brengt. Tijdens de aansluitende training wordt aan de hand van het nieuwe inspectiekader toegelicht hoe u met behulp van de Onderwijsresultaten App grip houdt op de opbrengsten. Deelname aan deze training bedraagt € 299,- per persoon.

Dit inspiratie- en trainingsevent is vooral interessant voor bestuurders en eindverantwoordelijken voor onderwijskwaliteit.

Programma

  • 10:30 uur    Inloop
  • 10:45 uur    Peter de Visser – Verantwoordingsinformatie bij Stad & Esch
  • 12:15 uur    Lunch
  • 13:00 uur    Training ‘Werken met het nieuwe inspectiekader’ (€ 299,-)
  • 16:00 uur    Einde programma

Locatie
Fast Lane Benelux B.V.
Burgemeester Verderlaan 11
3544 AD Utrecht

Aanmelden